Pabalsta aprēķināšanā neņems vērā algu par pēdējiem četriem mēnešiem pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas

Uz augšu