LTRK: Nodokļu politikai ir jāveicina tautsaimniecības izaugsme

FOTO: Paula Čurkste / LETA

Nodokļu politikai ir jāveicina tautsaimniecības izaugsme un jānodrošina konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, aģentūrai LETA pauda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK).

Kamerā informēja, ka tās padome vienojusies par pamatprincipiem nodokļu izmaiņām, par virsmērķi nosakot, ka nodokļu ieņēmumi jāpalielina, veicinot tautsaimniecības attīstību, konkurētspēju, nodokļu maksātāju skaita pieaugumu un samazinot ēnu ekonomiku. 

LTRK vienojušies, ka nav nepieciešams veikt nodokļu politikas reformu, bet jākoncentrējas uz sistēmas evolūciju, kur tiek saglabāts labākais un labots kļūdainais. Biedrības ieskatā jebkādām izmaiņām nodokļu sistēmā jābūt tādām, kas radītu konkurētspējīgu un labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.

"Mēs esam pārliecināti, ka uz nodokļu sistēmu jāraugās nevis no reformas vai revolūcijas, bet gan evolūcijas prizmas. Izmaiņas veicamas tikai tajās jomās, kur nepieciešami uzlabojumi sistēmas efektivitātei, un tām ir jābūt saskaņā ar sasniedzamo mērķi," pauda LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

Pēc LTRK minētā, pirms tiek veiktas izmaiņas nodokļu politikā, ir jānosaka tās sasniedzamie mērķi, un tikai tad jāsāk strādāt pie konkrētiem veidiem, kā šo mērķi sasniegt. Nodokļu politikai jāveicina tautsaimniecības struktūras izmaiņas, kuras centrā ir cilvēka zināšanās un prasmēs balstīta izaugsme, kas nodrošinātu ikviena uzņēmuma un ikkatra indivīda interesi palielināt kompetences, kā arī kļūt produktīvākiem, tādējādi radot augsti apmaksātas darba vietas un veicinot lielākus nodokļu ieņēmumus. 

LTRK ieskatā, lai to panāktu, nepieciešams radīt konkurētspējīgākos priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai Baltijas valstu reģionā, nodrošinot pievilcīgāko darbaspēka izmaksu apmēru visos algu segmentos, monitorējot un pastāvīgi analizējot pārējos uzņēmējdarbības vidi ietekmējošos nodokļus, vienlaikus nodrošinot nodokļu sistēmas ilgtspēju un stabilitāti. 

Biedrības ieskatā būtiski arī pirms izmaiņu nodokļos sākšanas meklēt veidus, kā nodokļu nomaksu padarīt pēc iespējas vienkāršāk administrējamu, lai tādējādi ekonomētu uzņēmēju un publiskās pārvaldes laiku un resursus. Tāpat svarīgi rūpēties par to, lai nodokļu ieņēmumi tiktu izlietoti efektīvi, veicinot izpratni par to, kādēļ nodokļi ir jāmaksā, kāds ir katra personīgais un sabiedrības kopējais labums.

"Nodokļu likmju palielināšana nevairos ieņēmumus valsts budžetā, un galvenajam fokusam ir jābūt uz nodokļu maksātāju skaita pieaugumu un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanu," minēja Rostovskis, uzsverot, ka, esot produktīvākiem, efektīvākiem un eksportspējīgākiem, būs iespējams samaksāt labākas algas un tādējādi arī valsts budžetā būs vairāk nodokļu ieņēmumu.

LTRK padomes locekļi vienojās, ka nodokļu izmaiņu rezultātā Latvijā ir jāievieš konkurētspējīgākās darbaspēka izmaksas Baltijas valstīs, jānodrošina uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas izvērtējums ilgtermiņā, nemainot iepriekš sākto politiku, jāveic pastāvīgs nodokļu politikas konkurētspējas monitorings konkrētu nozaru nodokļu jomā, kā arī jāsekmē ēnu ekonomikas mazināšana, tostarp radot risinājumus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) shēmu un aplokšņu algu mazināšanai.

Tāpat LTRK padomes locekļi pauda uzskatu, ka ir nepieciešams izstrādāt efektīvu, ilgtspējīgu un viegli administrējamu mazā biznesa nodokļu regulējumu, saglabājot iespēju legāli strādāt arī mazajiem komersantiem. "Ir jābūt dažādām uzņēmējdarbības formām, atļaujot arī maziem uzņēmējiem strādāt un realizēties, tāpēc pašreiz gatavojam savu piedāvājumu mikrouzņēmumu transformācijai," uzsvēra Rostovskis.

LTRK ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā arī sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju un atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

Uz augšu