FKTK apstiprina jaunus saistošos noteikumus privātajiem pensiju fondiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)

FOTO: TVNET

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi privātajiem pensiju fondiem jaunus saistošos noteikumus par informācijas sniegšanu, aģentūrai LETA pavēstīja komisijā.

Atbilstoši Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes noteiktajiem kritērijiem pensiju fondiem turpmāk būs jāsagatavo ikgadējo un ceturkšņa pārskatu, ikgadējo pārskatu vai saīsināto ikgadējo pārskatu, lai FKTK iegūtu datus par aroda pensijas kapitāla uzkrāšanu jeb par pensiju fondu, kurš noslēdzis kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā.  

Noteikumi "Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikum" izstrādāti, lai iegūtu informāciju, ko FKTK jāsniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei atbilstoši tās uzraudzības padomes lēmumam par iestādes regulāras informācijas pieprasījumiem nacionālajām kompetentajām iestādēm saistībā ar aroda pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju ziņošanas prasībām. 

Pirmo reizi informācija atbilstoši minētajiem noteikumiem pensiju fondiem būs jāsniedz līdz 2020.ada 5.jūlijam, sagatavojot attiecīgo pārskatu par situāciju 2019.gada 31.decembrī.

Noteikumi paredz pārejas periodu divu ikgadējā pārskatā iekļauto pielikumu "Aktīvu saraksts" un "Kopējo ieguldījumu uzņēmumi - caurskatāmības pieeja" sagatavošanai, un tos pensiju fondi iesniegs, sākot ar pārskatu par 2020.gadu.

"Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" būs saistoši Latvijā licencētajiem pensiju fondiem.

Uz augšu