HackForce hakatonā radītos risinājumus jau ievieš dzīvē

Face Shields

FOTO: Publicitātes foto

HackForce hakatona pirmās vietas un lielāko finansējumu no balvu fonda ieguva tieši medicīnas nozares risinājumi, kas var atbalstīt profesionāļus krīzes situācijā ar lielu potenciālu palīdzēt jau īstermiņā. Pateicoties valsts pārstāvju, medicīnas profesionāļu un pētnieku operatīvai atsaucībai, jau hakatonā veidojusies sadarbība, kas nodrošina, ka idejas atbild uz reālām vajadzībām un ir izmantojamas dzīvē. Visu pirmo trīs vietu ieguvēji šobrīd ir darbojas, lai aktīvi  ieviestu tehniskos risinājumus dzīvē.

1.vieta: Face Shields

3D printēts sejas aizsargs medicīnas profesionāļiem

Pie projekta strādāja Didzis Dejus, Jānis Jātnieks, Einārs Edziņš, Fricis Pirtnieks, Maruta Skudra-Rumba, grafiskā dizainere Sofija Jakobsone, Elvīra Krēķe, PSKUS ārsts Armands Buļs un citi, kas palīdzēja idejas realizācijā.

Darba uzsākšanu pie šī projekta iedvesmoja ziņas par to, ka vairākiem ārzemju uzņēmumiem izolācijas apstākļos izdevies saražot slimnīcās tobrīd trūkstošās medicīniskās ierīces. Apspriežoties ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas PSKUS speciālistiem, tika izgatavoti pirmie sejas aizsargu prototipi, kurus hakatona 2. dienā komanda klātienē prezentēja vadošajiem Latvijas epidemiologiem. Rezultātā no 9 variantiem tika izraudzīts labākais modelis, kuru ir iespējams lietot papildus jau tagad lietotajām sejas maskām un aizsargbrillēm, lai nodrošinātu labāku aizsardzību. Uzsākts apjomīgs darbs pie Latvijas sadarbības tīkla izveides, kurā apvienosies cilvēki un organizācijas ar piekļuvi CNC un lāzera griešanas tehnoloģijām no pilsētām, kur atrodas valsts nozīmes slimnīcas - Liepāja, Ventspils, Rīga, Rēzekne.

Šodien komanda sazvanās ar ārstiem un slimnīcām, ražotājiem un veselības ministrijas pārstāvjiem, kuri ir ļoti ieinteresēti risinājuma izmantošanā un plāno tos ieviest. Piesaistīto finansējumu plānots izmantot sejas vairogu ražošanai. 

Turpmākai projekta izstrādei komanda tika apbalvota ar 12 000 eiro, no kuriem 10 000 eiro piešķīra Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, 1000 eiro - Tet un 1000 eiro - Ubiquiti Riga.

Komandas prezentācija no hakatona fināla 

2.vieta: Emergency Ventilator

Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, kas ārstē pacientus ar īslaicīgu elpošanas mazspēju

Pie projekta strādāja Einārs Deksnis, Guntis Kuļikovskis, Davis Kuma, Margarita Matulenko, Aivars Ritovs, Ilmars Poikāns, Linda Lancere un Edgars Zvirgzdins.

Hakatona ietvaros komanda strādāja pie mākslīgās elpināšanas iekārtu izgatavošanas, kas ārstē pacientus ar īslaicīgu elpošanas mazspēju un ir ļoti nepieciešamas COVID-19 izraisīto komplikāciju ārstēšanai. Komanda stāsta, ka par pamatu ņemot manuālās elpināšanas maisu un to aprīkojot ar sensoriem un precīzas saspiešanas motoriem, var panākt ļoti līdzīgu efektu kā ar advancētajām un dārgajām iekārtām, kuras šobrīd tirgū ir deficīts.  

FOTO: Publicitātes foto

48 stundu laikā izveidots pirmais mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas prototips. Pašlaik komanda aktīvi konsultējas ar nozares ekspertiem, lai veiktu uzlabojumus un sāktu tās testēšanu.

Turpmākai projekta izstrādei komanda tika apbalvota ar 8000 eiro, no kuriem 7000 eiro piešķīra Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un 1000 eiro - Ubiquiti Riga.

Komandas prezentācija no hakatona fināla 

3.vieta: Exonicus

Aizsardzība medicīniskajam personālam, kas aprūpē COVID-19 pacientus

Pie projekta strādā Reinis Balmaks, Aija Vilde, Ieva Šlēziņa, Sandis Kondrats, Janis Kondrats, Paul Keire, Vilnis Kleper, Raimonds Udris, Natālija Prave Lukina, Silvija Pole, Andre Nitzschmann, Arnis Cirulis, Arvis Magone, Jānis Grinvalds un Liene Mingailīte. Komandai projekta izstrādē un realizācijā palīdzēja profesionāļi no Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centra, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Vidzemes augstskolas, Slimību profilakses un kontroles centra, Digital Health Cluster Latvia un citām iestādēm.

FOTO: Publicitātes foto

Veselības aprūpes speciālistiem, brīvprātīgajiem un iedzīvotājiem, kuriem ir risks saskarties ar inficēto COVID-19, nepieciešama apmācība par atbilstoša aizsargapģērba izvēli un individuālo aizsarglīdzekļu lietošanu. Exonicus komanda izstrādā datoru un viedierīču simulācijas programmu, kas nodrošina apmācības medicīniskajam personālam, kas aprūpē COVID-19 pacientus.

Komanda jau vakar sazinājusies ar Veselības Ministrijas speciālistiem ārkārtas situāciju un katastrofu medicīnas jautājumos, pēc kuru lūguma pašlaik strādā pie simulāciju nodrošināšanas Latvijas slimnīcās. 

Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas Izglītības un Tehnoloģiju Centru, Vidzemes Augstskolu un Digital Health Cluster Latvia, Exonicus komanda pašlaik strādā pie video simulācijas programmas trenniņu scenārija izveidei, kas ar Infektoloģijas un Slimību profilakses un kontroles centra palīdzību nekavējoties tiks izplatīts visā Latvijā. 

Turpmākai projekta izstrādei komanda tika apbalvota ar 6000 eiro, no kuriem 5000 eiro piešķīra Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un 1000 eiro - Swedbank Latvija.

Komandas prezentācija no hakatona fināla 

4.vieta: Flipful

Uzņēmumu atbalsta rīks koronavīrusa krīzes laikā

Pie projekta strādā Jānis Putniņš, Ivans Dorohovs, Darja Nipere, Viktors Saulītis.

Latvijas valdība ir apsolījusi nodrošināt 75% no algu maksājumiem vīrusa seku skartajiem darba devējiem, lai izvairītos no uzņēmumu likvidācijas. Flipful komanda veido uzņēmumu atbalsta rīku - risinājumu dīkstāves maksājumu pārvaldībai kā vienas pieturas punktu, lai atvieglotu apstrādi gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan arī uzņēmumiem, padarot to vienkāršu un saprotamu, bez papildu administratīvā sloga. 

FOTO: Publicitātes foto

Lietojot Flipful, uzņēmums platformā var pieteikties uz finansiālo atbalstu, šo uzņēmumu darbinieki tiek pievienoti platformai, izmantojot integrāciju ar Valsts ieņēmumu dienestu, un maksājumi tiek apstrādāti automātiski. Piedāvātais risinājums paātrina procesu, kurā uzņēmumi var pieteikties uz atbalstu, darbinieki saņem samaksu savlaicīgi, un valsts tiek nodrošināta ar vienkāršu veidu, kā to administrēt.

Hakatona laikā, Flipful komanda ir izstrādājusi šo platformu, konsultējoties ar valdības pārstāvjiem, grāmatvežiem un uzņēmumu pārstāvjiem. Komanda jau nosūtījusi risinājuma priekšlikumu ar papildu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei, Finanšu nozares asociācijas vadītājai, Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. 

Turpmākai projekta izstrādei komanda tika apbalvota ar 2500 eiro, no kuriem 1500 eiro piešķīra Ekonomikas ministrijs sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un 1000 eiro - Swedbank Latvija.

Komandas prezentācija no hakatona fināla  

5.vieta: Paliec Mājās

Brīvprātīgo koordinēts krīzes saziņas tīkls, kas pārvalda bezkontaktu piegādes risinājumus katrai vecuma grupai

Pie projekta srtādā Mārtiņš Zeps, Inese Vaivare, Gustavs Upmanis, Maija Kale, Anete Agneta Krišjanova, Uldis Jansons, Daniel Zohar, Mairita Lūse, Arina Stivriņa.

Šajā krīzes periodā sabiedrībā ir sarežģīti sasniedzamas cilvēki, kuriem palīdzība vajadzīga visvairāk: seniori un citas digitāli attālinātas grupas. Izaicinājums ir ne tikai šīs grupu sasniegt ar informāciju, bet arī palīdzēt viņiem ar praktisku palīdzību - ēdiena un medicīnas piegādēm. “Paliec Mājās”, cieši sadarbojoties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, ir izstrādājis palīdzības tālruni un interneta platformu brīvprātīgajiem, kas savieno tos, kam nepieciešama palīdzība ar tiem, kas to var nodrošināt. “Paliec Mājās” brīvprātīgo palīdzības kustības Facebook grupā jau šodien ir gandrīz tūkstotis dalībnieku, kuri organizējas, lai piedāvātu palīdzību. Grupai var pievienoties ikviens šeit.

Turpmākai projekta izstrādei komanda tika apbalvota ar 6500 eiro, no kuriem 1500 eiro piešķīra Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, 3000 eiro - Latvija Mobilais Telefons, 1000 eiro Ubiquiti Riga un 1000 eiro - Swedbank Latvija.

Komandas prezentācija no hakatona fināla 

Citas daudzsološas komandas

Hakatona projektu vidū bija ļoti daudz daudzsološas idejas un prototipi, kā arī vairākas komandas, kas nesaņēma naudas balvas, bet plāno turpināt aktīvu darbu pie ideju ieviešanas dzīvē. 

“SOS Nanny (sosnanny.org) ir komūnas portāls, kuras mērķis ir savest kopā tos, kam ir nepieciešama palīdzība ar tiem, kas ir gatavi to sniegt. Primārās mērķauditorijas atbalstam ir ģimenes ar visiem strādājošiem vecākiem un bērniem pirmsskolas vai skolas vecumā; seniori un cilvēki ar invaliditāti. Pēc #hackforce hakatona izvērtējam iespējas turpināt, šobrīd strādājam pie idejas tālākās attīstīšanas,” stāsta komandas vadītājs Mairis Skuja.

Darbu plāno turpināt arī www.pandemic.lv. Vietnei, kas radīta hakatona laikā, pateicoties interesei jau šobrīd ir plašs apmeklējums un daudz atsauksmes. Tā ļauj cilvēkiem norādīt savus statusus, atrašanās vietu, komunicēt ar līdzcilvēkiem apkārtnē, kā arī ievietot savus pakalpojumus — neatkarīgi no tā, vai tā ir brīvprātīga palīdzēšana, ēdienu piegāde mājās, vai kas cits. Tuvākajā laikā idejas autors Nils Putniņš plāno uzlabot vietnes tehnisko risinājumu, lai to būtu efektīvāk izmantot plašāk.

Turpretī tiešsaistes aplikācija InFact (infact.lv) ir radīta ar mērķi kliedēt maldīgu informāciju sabiedrībā. “Mēs atlasam un sagatavojam īsus, viegli uztveramus, veselības organizāciju apstiprinātus faktus saistībā ar pašreizējo COVID-19 situāciju. Pēc #hackforce hakatona mērķis ir pieslīpēt pašu aplikāciju un tās funkcijas, lai varētu to aktīvāk publiskot, tādējādi izglītojot sabiedrību,” stāsta komandas pārstāvis Pauls Siliņš un aicina ieskatīties lapā un dalīties ar interesantāko faktu. 

"Mēs plānojam intensificēt savu darbu pie projekta un mums jau ir vairāki potenciālie partneri sākotnējai izmēģināšanai, tomēr, lai virzītos uz priekšu, mums ir nepieciešams finansējums vismaz 5000 EUR apmērā, ko mēs ceram iekasēt tuvāko nedēļu laikā," par projekta tālāko virzību stāsta komandas xT_bioreactors vadītājs Matthias Kaiser.

Uz augšu