Aptauja: Latvijā katrs trešais neapmierināts ar savu mājas apsaimniekotāju

FOTO: Pixabay

Aptaujas dati liecina, ka 82% daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju nav bijusi iespēja izvēlēties savu mājas apsaimniekotāju. Tāpēc trešdaļa (31%) dzīvokļu īpašnieku nav apmierināti ar esošo apsaimniekotāju. Savukārt 50% daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju nav skaidrības par savas mājas uzkrājuma fonda līdzekļu izlietojumu.

Apsaimniekošanas uzņēmuma "Hagberg" veiktās aptaujas dati liecina, ka no tiem iedzīvotājiem, kas nav apmierināti ar savu mājas apsaimniekotāju, 55% kā iemeslu min necaurspīdīgu apsaimniekošanu. Aptaujātie daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji norāda, ka nav pieejamas atskaites par to, kā izlietota apsaimniekošanas maksa, kā arī, neskatoties uz to, ka iemaksas tiek veiktas, nav redzamu uzlabojumu mājas labiekārtošanā un uzturēšanā.

Savukārt 33% no neapmierinātajiem daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem kā galveno iemeslu min nekvalitatīvu apsaimniekošanu.

Iedzīvotāji norāda, ka apsaimniekotājs neseko līdzi mājas stāvoklim, uz pieprasījumiem reaģē lēni vai nereaģē vispār.

Tostarp problēmas rada arī slikta komunikācija un ierobežotas iespējas saziņai ar savu apsaimniekotāju.

Ērta saziņa ar apsaimniekotāju — kritiski svarīga

Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka apsaimniekotāja saziņa ar iedzīvotājiem par mājas uzturēšanu un labiekārtošanu visbiežāk ir nepietiekama un notiek vien dažas reizes gadā (52%). Lielākā daļa (72%) aptaujāto dzīvokļu īpašnieku vēlētos saņemt regulāru informāciju par mājas uzturēšanu un labiekārtošanu. Tāpat iedzīvotājus interesē arī nozares aktualitātes — 48% norāda, ka vēlētos saņemt vienkāršu un saprotamu informāciju par izmaiņām apsaimniekošanas nozarē. Jāatzīmē, ka 35% vēlētos, lai saziņa ar apsaimniekotāju būtu ātrāka un vieglāka.

Maz iegulda ēku uzturēšanā, dzīvojamā fonda kvalitāte pasliktinās

Kā liecina aptaujas dati, katram piektajam iedzīvotājam (22%) ir vienalga, kas veic apsaimniekošanas pakalpojumus, un teju tikpat lielu daļu (17%) arī neinteresē, kur un kā tiek tērēti mājas uzkrājumu fondā esošie naudas līdzekļi. Tas rada arī problēmas, ko pērnā gada izskaņā savā ziņojumā (“Ēku drošums: vai darām pietiekami?” 2019) iezīmēja Valsts kontrole, norādot, ka par spīti dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumiem un kontrolei liela daļa dzīvojamo ēku nav drošas dzīvošanai, jo maz tiek ieguldīts savlaicīgā ēku uzturēšanā, kas vēlāk rada nepieciešamību segt arvien pieaugošas avārijas izmaksas laikus nenovērsto bojājumu dēļ.

“Kamēr informācija par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu iedzīvotājiem būs pieejama fragmentārā un ne līdz galam caurspīdīgā veidā, ir grūti veicināt aktīvāku dzīvokļu īpašnieku iesaisti kopējā namīpašuma uzturēšanā.

Taču Latvijā ir jāmainās tam, kā skatāmies uz savu īpašumu, jo tas nebeidzas aiz katra dzīvokļa durvīm. Nepietiekama informācija par mājas uzkrājumu fondā esošajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu, kā arī nekvalitatīva apsaimniekošana ilgtermiņā būtiski samazina īpašuma vērtību, tāpēc "Hagberg" saskata iespēju to mainīt, pakalpojumu kvalitāti apvienojot ar mūsdienīgu informācijas apmaiņas platformu. Tā rezultātā kopā ar Mobilly TX esam izstrādājuši unikālu apsaimniekošanas lietotni myhagberg.com caurspīdīgākai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanai,” atzīmē "Hagberg" valdes loceklis Ivars Lukaševičs. Lietotne kalpo kā ziņapmaiņas platforma ar apsaimniekotāju un nodrošina iespēju saņemt informāciju par dažādiem papildu pakalpojumiem, ļauj uzzināt mājas uzkrājumu fonda atlikumu, piedalīties elektroniskās aptaujās, nodot un apskatīt skaitītāju rādījumus, veikt rēķinu apmaksu, sekot līdzi mājas tehniskajam stāvoklim, padarīto un plānoto darbu grafikiem.

* Tiešsaistes aptauja veikta 2020. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu Norstat Latvija, apzinot vairāk nekā 1000 respondentu Rīgā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Uz augšu