Dati ir "jaunais zelts": kā ikviens var gūt labumu no tiem

FOTO: Pexels

Covid-19 pandēmijas dēļ pasaule ir saskārusies ar dubultu krīzi. Tas ir ne tikai trieciens pasaules veselības aprūpei, bet arī lielākais ekonomiskais satricinājums gadsimta laikā.

Šīm divkāršajām krīzēm līdzi nāk arī dubults pavērsiena brīdis. Pirmkārt, skolas, darba, veselības vai kontaktu uzturēšanai ar ģimeni un draugiem mēs beidzot esam apzinājušies digitālo tehnoloģiju vērtību un nozīmīgumu.

Otrkārt, ir ievērojami pieaugusi apetīte pēc pārmaiņām. Laikā, kad steidzami atjaunojam pasaules ekonomiskos pamatus taisnīgākai, izturīgākai un labklājīgākai nākotnei šie divi savstarpēji saistītie mainīgie – izaicinājumi un vajadzība pēc pārmaiņām tiek veiksmīgi likti lietā.

Tehnoloģiju izmantošanai biznesā ir ļoti būtiska loma tajā, kā transformēt ekonomiskās un sociālās sistēmas. Digitalizācijas procesā tiek izmantots fantastisks datu apjoms, kas piedāvā virkni iespēju biznesam, cilvēku labklājībai un videi, vēsta Pasaules ekonomikas forums.

Dati kā jauna producēšanas joma

Aprīlī Ķīnas valdība oficiāli paziņoja, ka dati tiek atzīti par jaunu producēšanas formu, ņemot vērā, kā tie maina biznesa modeļus, industriju robežas un tirgus struktūras. Izmantojot gudri, detalizētāka, uz datiem balstīta izpratne par kopienām, indivīdiem un šūnām vai sarežģītām dabiskām ekosistēmām, dažādu nozares vērtību ķēdes un materiāli var pavērt jaunas iespējas labklājībai un izaugsmei.

Nepietiekami apstrādājot datus un analītiku, var saasināt sociālo nevienlīdzību. Dati sniedz priekšrocības, kuras mēs vēl nevaram iedomāties. Analītika rada nepatikšanas, kuras mēs pārāk labi spējam iedomāties.

Gan lielām, gan mazām kompānijām visā pasaulē nākotne ir atkarīga no datiem un to efektīvas izmantošanas. Tā gan ir neliela daļa no visa kopējā stāsta. Daudzi uzņēmumi joprojām jūt, ka tie vēl nav pietiekami nobrieduši, lai spētu datus apstrādāt un izmantot pietiekami efektīvi. Dati ir vērtīgs avots, taču tas spēj pakļaut dažādiem riskiem uzņēmuma reputāciju, spēju atbilst dažādām prasībām, kā arī netīšām izpaust konfidenciālu informāciju. Tāpat atbildība un vērtības nereti tiek pretnostatītas. Šie izaicinājumi nereti ir tie, kas kavē dažādu jauninājumu ieviešanu un liek mums neļauties uz datiem balstītu jauninājumu solījumiem.

Tomēr jauns biznesa modeļu un tehnoloģisko iespēju inovāciju vilnis, ko rada uzņēmumi katrā nozarē un reģionā, maina šo paradigmu.

Jaunas iespējas

Iepriekš datu analītika bija fokusēta uz to, kā palielināt efektivitāti un kā pieņemt labākus lēmumus. Jaunais veids, kā strādā datu analītika, ir saistīts ar lielāko vērtību izcelšanu. Pašlaik, ar jaunajām datu analītikas metodēm, nereti tiek izmantoti dati no vairākiem avotiem, un tie nosaka vērtību vairākām vienībām, un tiek ņemtas vērā arī lietotāju un partneru intereses.

Datu vērtības radīšanai ir četri galvenie principi: jauni vērtību fondi, jauni uzņēmējdarbības modeļi, bagātāku ieinteresēto pušu pieredze un labāki lēmumi.

Piemēram, mašīnmācīšanās rīks MELLODDY, ko izmanto desmit farmaceitiskās kompānijas, to vidū arī “Johnson & Johnson”, “AstraZeneca” un “GlaxoSmithKline”, ievāc datus, lai ar mašīnmācīšanās palīdzību atrastu algoritmus, kas vēlāk ļautu palīdzēt attīstīt jaunas antibiotikas.

Blokķēdes un apvienota mācīšanās nodrošina izsekojamību, vienlaikus ļaujot datiem palikt atsevišķu uzņēmumu serveros, aizsargājot komerciāli sensitīvu un patentētu informāciju.

Šeit jāmin tas, kā farmācijas nozarē notiek sadarbība, kurā mākslīgā intelekta radītie modeļi ir gan datu apmaiņas veicinātāji, gan saņēmēji. Respektīvi, MELLODDY paātrina zāļu atklāšanas procesu, izstrādi un nonākšanu tirgū, vienlaikus samazinot izmaksas. Tas kalpo kā labs piemērs komerciālām partnerattiecībām, lai veidotu jaunas vērtības un dalītos tajās ar uzņēmējdarbību un sabiedrību.

Jaunas iespējas un tehnoloģijas

Jaunais tehnoloģiju attīstības vilnis uzņēmumiem sniedz jaunas iespējas - ļaut organizācijām ģenerēt dažādus ieskatus, neatklājot pamatā esošos sākotnējos datus.

Piemēram, “Points” izmanto konfidenciālu skaitļošanas sistēmu, lai padarītu datus izmantojamus, taču neredzamus vairākām iesaistītajām pusēm. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto “Points”, lai ļautu bankām pēc saviem datiem apmācīt kredīta vērtēšanas un mārketinga modeļus - viņi sev nepieciešamos datus saņem pretī pēc darījuma.

Savukārt “Duality Technologies” kopā ar “Dana – Farber” vēža institūtu un Hārvardas medicīnas skolu ir izmantojusi sistēmu, kas noņem šķēršļus sensitīvas genomiskas medicīniskas informācijas apmaiņai un analīzei, uz ko parasti attiecas stingras privātuma aizsardzības tiesības. Tas atļauj arī analizēt sarežģītas slimības, to vidū – reaģēt uz Covid-19 un attīstīt jaunus medikamentus.

Pasaule un veselības aprūpe

Kā Pasaules ekonomikas forums var iedzīvināt uz datiem balstītu veselības aprūpi? “Precīzo zāļu” izmantošana cilvēku glābšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai ir balstīta uz kvalitatīviem, viegli pieejamiem datiem par visu - sākot no mūsu DNS līdz dzīvesveidam un vides faktoriem.

Pretstatā “vienas zāles der visam” modeļa veselības aprūpes sistēmai, jaunajai sistēmai ir milzīgs, neizmantots potenciāls pārveidot reto slimību, kā arī slimību kopumā, vispārēju ārstēšanu un prognozēšanu.

Tiesa gan, šādiem datiem nav globālas pārvaldības struktūras, tāpat nav arī kopēja datu portāla. Šī ir problēma, kas veicina simtiem miljonu retu slimību pacientu priekšlaicīgu nāvi visā pasaulē.

Pasaules Ekonomikas foruma globālā iniciatīva ir fokusēta uz jaunas struktūras izveidošanu, datu pārbaudi un pilnveidošanu, lai atbalstītu efektīvu un atbildīgu piekļuvi pārrobežu jutīgiem veselības datiem retu slimību ārstēšanai un diagnosticēšanai.

Šādi dati varētu tikt koplietoti, izmantojot “apvienotu datu sistēmu”: decentralizētu pieeju, kas dažādām institūcijām varētu ļaut piekļūt citu iestāžu datiem, - taču nesaņemot informāciju par to, no kādas iestādes dati ir iegūti. Tam jātiek darītam, izmantojot lietojumprogrammu saskarni, kas rada līdzsvaru starp datu vienkāršu apvienošanu un pilnīgu piekļuves ierobežošanu.

Jaunā biznesa datu paradigma

Šīs inovācijas kopā ar jauno, uz cilvēku vērsto biznesa praksi dara daudz vairāk, nekā tikai risina biznesa problēmas. Dati dod arī iespējas ieinteresētajām personām iespēju saglabāt individuālu privātumu.

Izmantojot šīs jaunās iespējas, lai aizsargātu visu ieinteresēto personu intereses, tiek atvērts jauns tirgus, ieņēmumu, pieredzes un ieskatu veidošanas iespējas, kas ir ilgtspējīgas, jo ieguvējas ir visas puses.

Uzņēmumi, kas ir līderi šāda tipa biznesa modeļos un praksē, ne tikai sev rada jaunas iespējas, bet arī nodibina uzticamas attiecības ar klientiem un veido ilgtspējīgas vērtības. Jaunās partnerības izmanto papildu stiprās puses, vienlaikus aizsargājot galveno, un valdības var aktīvi atbalstīt to mērķī aizsargāt patērētājus.

Šo jauno iespēju un iniciatīvu rezultāts ir paradigmas maiņa - uzņēmumi var atbildīgi izmantot datus, izstrādājot ilgtspējīgus jaunus pakalpojumus un naudas plūsmas. Tā kā šīs jaunās sadarbības neierobežo tradicionālās rūpniecības vērtību ķēdes, dažādu jomu sadarbības sagrauj tradicionālās vērtību kopas un veido jaunas - rītdienas nozares.

Jau tagad tiek izstrādāts jauns modelis, kas balstās uz sadarbību, uzticamu datu pārvaldību un biznesa panākumu saskaņošanu ar labākiem rezultātiem, kas ir noderīgi visiem.

Uz augšu
Back