Izsludināts konkurss uz CSDD valdes locekļa amatu

FOTO: Pixabay

Izsludināts konkurss uz VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) valdes locekļa amatu ar atbildību risku pārvaldībā, finanšu vadībā un informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, liecina Satiksmes ministrijas publiskotā informācija.

Pieteikumus dalībai konkursā var iesniegt līdz šā gada 23.augustam.

Mēnešalga attiecīgajā amatā pirms nodokļu nomaksas paredzēta 6454 eiro apmērā.

Kandidātam prasīta akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs, vai akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju vai datorzinātņu jomā. Augstākā izglītība abās šajās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Tāpat pretendentam jābūt vismaz triju gadu pieredzei, kas iegūta pēdējos 10 gados, vidējā vai lielā uzņēmumā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā, kā arī pieredzei IT projektu attīstīšanā un ieviešanā, un pieredzei vismaz 50 darbinieku kolektīva vadīšanā. Kandidātam prasīta arī pieredze finanšu vadībā (budžetēšana, izmaksu kontrole un analīze, finanšu risku pārvaldība).

Turklāt pretendentam jābūt izpratnei par CSDD darbības veidiem, jomām un mērķiem, kā arī izpratnei par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīviem un labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Kandidātam nepieciešamās kompetences ietver stratēģisko redzējumu (spēja definēt un ieviest darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju), pārmaiņu vadīšanu (efektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana), orientāciju uz attīstību (apzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu), lēmumu pieņemšanu un atbildību (spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem), kā arī dizaina domāšanu (radoša, inovatīva, aktīva un iesaistoša pieeja pakalpojumu attīstīšanā un problēmu risināšanā, balstoties uz uzņēmuma vajadzībām).

Vēlams, lai kandidātam būtu vismaz gadu nepārtraukta darba un profesionālā pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vadības līmeņa amatā vai noteiktas jomas, funkcijas, struktūrvienības vadītāja, projekta vadītāja amatā (ar vismaz 10 padoto darbinieku skaitu), kur tiešā pārziņā un darba pienākumos ietilpst IT vadība, finanšu vadība, pārmaiņu vadība vai risku pārvaldība. Tāpat vēlama vismaz gadu nepārtraukta darba pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados vadošā amatā valsts kapitālsabiedrībā vai starptautiskā uzņēmumā. 

Pretendentam vēlama pieredze un prasmes stratēģisko mērķu izvirzīšanā un īstenošanā, pārmaiņu vadībā, risku pārvaldībā, zināšanas un izpratne par IT jomu un finanšu vadību, analītiska, biznesa un stratēģiskā domāšana, komandas vadītprasme, prasme skaidri paust viedokli, argumentēt, veidot konstruktīvu diskusiju, publiskās runas, uzstāšanās pieredze, pieredze sadarbībā ar masu medijiem, augsta motivācija un orientācija uz attīstību.

Konkursā atlase notiks trijās kārtās. Otrajai atlases kārtai tiks izvirzīti pretendenti ar atbilstību visām obligātajām minimālajām prasībām un pirmajā kārtā iegūto augstāko punktu skaitu. Savukārt trešajai kārtai izvirzītiem pretendentiem piecu kalendāro dienu laikā būs jāiesniedz redzējums par tēmu "Redzējums par CSDD attīstības virzieniem tuvākajos trīs gados. Izaicinājumi un iespējas". 

Atbilstoši CSDD statūtiem direkcijas valdes sastāvā jābūt četriem locekļiem, taču šobrīd valdē ir trīs, jo pavasarī darbu CSDD valdē atstāja Jānis Golubevs. Šobrīd CSDD valdes priekšsēdētājs ir Andris Lukstiņš, kura pilnvaru termiņš beidzas 2022.gada februārī, savukārt valdes locekļi ir Jānis Kancēvičs, kura pilnvaru termiņš beidzas 2021.gada novembrī, un Aivars Aksenoks, kura pilnvaru termiņš beidzas 2023.gada martā.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. CSDD ienākumus gūst no pakalpojumu maksām. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

Uz augšu
Back