Remigrantu atbalstam publicēta rokasgrāmata par dzīvi Rīgā

Cilvēks lasa grāmatu.

FOTO: Cindy Ord / AFP

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir publicējis speciālu rokasgrāmatu remigrantu atbalstam "Rīga - manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā", informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Grāmatā apkopota aktuāla informācija par atgriešanos galvaspilsētā. Rokasgrāmata ir izdotas četrās valodās - latviešu, krievu, angļu un vācu - un ir publicēta arī tīmekļa vietnē "integracija.riga.lv/lv/integracija".

Rokasgrāmata sniedz informāciju gan par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, gan par to, kas darāms jau esot Rīgā. Tajā ir apkopoti pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, dažādu iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu remigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi sāktu dzīvi Rīgā.

Izstrādājot rokasgrāmatas saturu, tika veikta aptauja un organizētas diskusija ar nevalstiskajām organizācijām, diasporas pārstāvjiem par izdevumā nepieciešamo iekļaujamo informāciju. Tikušas apzinātas dažādas jomas, akcentējot būtiskāko informāciju, kas noderētu remigrantiem, sākot domāt un plānojot atgriešanos Latvijā.

Rokasgrāmatu drukātā veidā var saņemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā K.Valdemāra ielā 5, Rīgas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centros, kā arī pie Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora.

Rokasgrāmata ir izstrādāta, īstenojot projektu "Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās", ar mērķi apkopot un aktualizēt informāciju, kas sniegtu atbalstu remigrantiem, atgriežoties uz dzīvi galvaspilsētā. 

Projektu īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments par Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas un Rīgas plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.

Uz augšu
Back