Izsludināti divi "Mediju atbalsta fonda" konkursi par gandrīz 647 000 eiro

Ilustratīvs foto. FOTO: Shutterstock

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis pieteikšanos divos no trim organizētajiem Mediju atbalsta fonda konkursiem 646 886 eiro vērtībā, informēja SIF pārstāve Zane Jēkabsone.

Viņa pavēstīja, ka no Kultūras ministrijas (KM) budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmā "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmai" pieejams finansējums 536 886 eiro apmērā, bet programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" - 110 000 eiro.

Jēkabsone klāstīja, ka "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmā" projektus iespējams iesniegt divās kategorijās - "Sabiedriski nozīmīgs saturs" un "Latgales reģions". Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālajiem un vietējiem medijiem piešķirti 470 000 eiro, kā arī atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam 66 886 eiro apmērā ar mērķi nodrošināt reģiona iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu analīzi.

Konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" atbalstāmi projekti trīs kategorijās. Pirmā kategorija ir "Diasporas mediji, kas paredz sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanu diasporas medijos, stiprinot ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī veicināt diasporas pārstāvju interesi par iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Trešā kategorija ir "Personas ar invaliditāti", kas paredz sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanu, adaptēšanu vai pieejamības veicināšanu personām ar invaliditāti, veicinot šīs sociāli mazaizsargātās grupas iekļaušanu sabiedrībā un ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu.

Savukārt trešā kategorija ir "Mediju kritika". Tie ir mediju kritikas projekti, kas nodrošina mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, ietekmes, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus.

Programmā 40 000 eiro novirzīti diasporas mediju atbalstam, 20 000 eiro saturam personām ar invaliditāti un 50 000 eiro - mediju kritikas žanram.

Kā atzīmēja SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce, šogad "Mediju atbalsta fonds" ir piedzīvojis vairākas nozīmīgas pārmaiņas. Pirmkārt, sadarbībā ar nozares ekspertiem rūpīgi pārstrādāts konkursa nolikums, lai tā projektu pieteikšanu padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamāku.

Otrkārt, tiks nodrošināti semināri tiešsaistē, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī nodrošināta īpaša audiovizuāla pamācība, kur soli pa solim būs skaidrots, kā pēc iespējas precīzāk aizpildīt projekta pieteikumu.

Treškārt, lai pilnībā nodrošinātu caurspīdīgu konkursa norisi, SIF paredzējis iespēju vērtēšanas komisijas darbā piedalīties arī novērotājam no mediju nozares. Pūce cer, ka mediji atzinīgi novērtēs uzlabojumus konkursa norisē.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuru veido četru augstskolu pārstāvji, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viens mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvis kā arī četru valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, no kuriem divi ir KM deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Pērn kopumā tika atbalstīti 68 projektu pieteikumu "Mediju atbalsta fonds" ietvaros, tostarp 40 reģionālie un vietējie mediji, bet mediju satura veidošanai diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā - deviņi. SIF šogad kopumā plāno izsludināt trīs mediju atbalsta programmas 1 364 087 eiro vērtībā, kas ir par aptuveni 200 000 eiro vairāk nekā pērn. Papildu iepriekš minētajām programmām, konkurss medijiem, kas darbojas nacionālā mērogā, tiks izsludināts februāra sākumā un būs pieejami 717 201 eiro.

"Mediju atbalsta fonda" mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Uz augšu
Back