Uzņēmējs piedāvā "eksperimentu", tīkojot pārņemt vairākus RNP apsaimniekotos namus

Ilustratīvs foto. FOTO: Edijs Pālens/LETA

Savulaik politikā startējušais uzņēmējs Igors Trubko Rīgas domei ir izteicis piedāvājumu nododot viņa vadītajam privātajam apsaimniekotājam vairākus "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) apsaimniekotos namus, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Piedāvājumu izteicis AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" valdes priekšsēdētājs Trubko, kurš savulaik bijis saistīts ar dažādām partijām, piemēram, Sociāldemokrātisko strādnieku partiju un Zatlera reformu partiju. Viņš savulaik vadīja SIA "Kurzemes namu apsaimniekotājs", kuru apvienojot ar pārējiem pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumiem tika izveidots RNP.

Trubko ir nosūtījis vēstuli Rīgas mēram Mārtiņam Staķim (PP), kurā piedāvā "īstenot eksperimentu" Ziepniekkalnā, viņa uzņēmumam pārņemot daļu RNP apsaimniekoto namu.

Trubko vēstulē skaidro, ka jau iepriekš viņa vadītais uzņēmums ir pārņēmis vairākas mājas no RNP. Pārņemšanas procesā konstatēts, ka māju īpašnieki bijuši neapmierināti ar RNP darbu un komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem.

Uzņēmējs piedāvā no Rīgas pašvaldības pārņemt vairāku māju apsaimniekošanu Ziepniekkalnā. Tā esot neliela teritorija, kurai pa perimetru jau esot "Rīgas namu apsaimniekotāja" apsaimniekotās mājas. Šajā teritorijā esot aktuāls piespiedu zemes nomas jautājums.

Trubko piedāvājums paredz, - ja "eksperiments" neizdotos, RNP varētu pārņemt šīs mājas atpakaļ.

15

Rīgas domei tiek piedāvāts noslēgt ar "Rīgas namu apsaimniekotāju" līgumu vai vienošanos par pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas pilnvarojumu.

Uzņēmums piedāvā māju pārvaldīšanas nepārtrauktības nodrošināšanai pārņemt māju pārvaldīšanu, pamatojoties uz RNP jau sagatavotajām pārvaldīšanas tāmēm. Ievērojot līdzšinējo pieredzi, pārņemot RNP namus, "Rīgas namu apsaimniekotājs" sola par 5% samazināt pakalpojumu cenu, salīdzinot ar esošajā maksām.

Lai veiksmīgi noorganizētu "eksperimentu", Trubko Rīga domei piedāvā izveidot darba grupu, kura sagatavotu dokumentus lēmumu pieņemšanai un vēlāk gatavotu ziņojumu par eksperimenta norisi.

Sākotnēji izbrīnīts par uzdotajiem jautājumiem, Trubko atzina, ka ideja par šāda piedāvājuma izteikšanu ir bijusi, bet viņam vēl esot jāpārliecinās, ka tā tiešām pašvaldībai nosūtīta. Pēc tam viņš stāstīja, ka šāds piedāvājums izteikts ar mērķi palīdzēt pašvaldībai izstrādāt mehānismu RNP apsaimniekoto namu nodošanai privātajiem apsaimniekotājiem.

Viņam neesot svarīgi, vai namus apsaimniekos viņa vadītais uzņēmums, vai kāds cits namu apsaimniekotājs - būtiski esot tikt skaidrībā, kā to labāk izdarīt, lai neciestu iedzīvotāji un neveiksmīgas RNP privatizācijas gadījumā visa RNP saimniecība nenonāktu kāda neveiksmīga uzņēmēja rokās.

Kā informēja Trubko, Rīgas domes komercdarbības nodrošinājuma pārvalde lūgusi viņa pārstāvēto "Rīgas apsaimniekotāju asociāciju" sniegt savu viedokli par pašvaldības līdzdalību "Rīgas namos", "Rīgas servisā" un RNP.

Asociācija nav sniegusi kopīgu redzējumu, tādēļ viņš izteicis savus piedāvājumu un redzējumu par RNP, piedāvājot "eksperimentu".

Uzņēmēja ieskatā, pašvaldībai nav jānodarbojas ar namu apsaimniekošanu, un tas, ka tik daudz dzīvojamo namu joprojām ir RNP pārziņā, esot likuma normu neievērošana.

15

Uz šo situāciju regulāri norādot arī Valsts kontrole.

Rīgas mērs Staķis ar sava padomnieka Alekša Zoldnera starpniecību pauda, ka pašlaik Rīgas dome izvērtējot visu tās kapitālsabiedrību galvenos stratēģiskos mērķus. RNP vispārīgais stratēģiskais mērķis esot pamainīts, paredzot, ka RNP turpmāk aktīvāk iesaistīsies energoefektivitātes, māju siltināšanas jautājumu risināšanā un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanā mazāk aizsargātākajām sabiedrības grupām.

"Mūsu plāni ir šo uzņēmumu nevis privatizēt vai pārdot, bet tieši otrādi - attīstīt kā kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniedzēju tajās pilsētas mājās, kurās nav iedzīvotāju biedrību.

15

Un diemžēl šādu māju ir vairāki tūkstoši. Mājas, kurās ir biedrības, var brīvi izvēlēties, vai sadarboties ar RNP, vai jebkuru citu apsaimniekotāju," skaidroja Staķis.

RNP jaunais stratēģiskais mērķis esot "nodrošināt uz klientu vērstu mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, sekmējot energoefektivitātes, vides un publiskās ārtelpas pilnveidi, pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības īpašumā, valdījumā esošās dzīvojamās mājas un tām piesaistītās teritorijas, kā arī citas dzīvojamās mājas ar tām piesaistītām teritorijām, tādējādi novēršot tirgus nepilnības".

Tāpat RNP uzdevums esot veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību lēmumu pieņemšanā par kopīpašumiem un finansējuma piesaisti to attīstībai.

Mērs apgalvoja, ka viņam nav bijušas sarunas par RNP privatizācijas tēmu un viņa rīcībā neesot informācijas par šādiem piedāvājumiem.

Pieprasot informāciju par konkrētā "Rīgas namu apsaimniekotāja" izteikto piedāvājumu, aģentūrai LETA tika paskaidrots, ka šī vēstule pārsūtīta Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītājai Ritai Loginai, Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītājai Ingai Gulbei un Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājam Edmundam Cepurītim (PP). Atbilde uz šo piedāvājumu vēl neesot sniegta.

Uz augšu
Back