Latvija apsver iespēju noslēgt ekonomiskās sadarbības līgumu ar Saūda Arābiju

FOTO: Reuters/ScanPix

Latvija plāno parakstīt turpmākas sadarbības līgumu ar Saūda Arābiju ar mērķi stiprināt abu pušu ekonomiskās saites un sadarbību starp abu valstu iestādēm un uzņēmumiem, liecina otrdien Ministru kabinetā apstiprinātie noteikumi.

Abas valstis plāno stiprināt sadarbību tirdzniecības, ieguldījumu, finanšu, rūpniecības, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības, transporta un loģistikas, zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju, tūrisma, farmācijas un kosmētikas, kā arī informācijas un sakaru tehnoloģiju nozarēs.

Lai sasniegtu līguma mērķus, plānots noteikt, ka puses sekmē un veicina komunikāciju un sadarbību starp valsts iestādēm, saišu veidošanu starp profesionālajām organizācijām, tirdzniecības kamerām un apvienībām, vizīšu un pasākumu organizēšanu, abu valstu valstspiederīgo un uzņēmumu dalību gadatirgos, izstādēs un semināros, kopuzņēmumu un citu kopīgu saimnieciskās darbības formu veidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu dalību divpusējās ekonomiskās attiecībās un tirdzniecības veicināšanas pasākumus.

Plānots noteikt, ka abas puses regulāri apmainās ar informāciju par tirdzniecību, ieguldījumiem, finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama, lai veicinātu un atvieglotu ekonomisko sadarbību.

Tāpat līgumā paredzēts atrunāt, ka puses apzinās efektīvas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmi un regulāri apmainās ar informāciju par normatīvajiem aktiem un procedūrām, kas reglamentē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību abās valstīs.

Lai īstenotu iepriekš noteikto, abas valstis plāno izveidot apvienotu komiteju, kuras galvenie uzdevumi būs uzraudzīt un pārbaudīt šā līguma darbību, izskatīt un pieņemt ieteikumus, lai stiprinātu un veicinātu ekonomisko sadarbību, apspriest šķēršļus, kas var kavēt abu valstu ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības attīstību, kā arī sniegt ieteikumus par šā līguma papildu grozījumiem un papildinājumiem.

Pērn Saūda Arābija bija 39. lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. Kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums veidoja 88,41 miljonu eiro, tai skaitā eksports - 88,35 miljoni eiro, tai skaitā 87% augu valsts produkti - kvieši, kviešu un rudzu maisījums, kā arī mieži, imports - 0,07 miljoni eiro.

Latvijas vārdā līgumu uzticēts parakstīt ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam (NA).

Uz augšu
Back