Par Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas vadītāju ievēlēts Madonas novada izpilddirektors Uģis Fjodorovs

Uģis Fjodorovs FOTO: madona.lv

Par Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas vadītāju uz turpmākajiem četriem gadiem ievēlēts Madonas novada izpilddirektors Uģis Fjodorovs, informēja Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Ella Pētermane.

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas nolikumu valdē darbojas astoņi izpilddirektori vai viņu vietnieki, pārstāvot valstspilsētas, valstspilsētas ar novadiem, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, Latgali un Pierīgu un Rīgu.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra izpilddirektoru lomu pašvaldības attīstībā un pieņemto lēmumu praktiskā ieviešanā.

Vienlaikus viņš aicinājis risināt jautājumu, kā nodrošināt, lai nākotnē pēc pašvaldību vēlēšanām nenotiktu kavēšanās ar jaunu izpilddirektoru iecelšanu, kā tas bija vērojams šajā gadā. Būtiska esot arī divu pašvaldības amatpersonu - izpilddirektora un priekšsēdētāja - savstarpējā sadarbība.

Pārņemot asociācijas valdes priekšsēdētāja pienākumus, Fjodorovs atzina, ka pašreizējos pandēmijas apstākļos strādāt ir visai sarežģīti, tomēr pauda apņēmību turpināt iepriekšējā vadītāja sāktās iniciatīvas.

Uz augšu
Back