Finanšu uzraugs brīdina par diviem uzņēmumiem, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus

FOTO: Pixabay

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izplatījusi brīdinājumu par Sentvinsentas un Grenadīnu uzņēmuma "Lore Tech Solutions LLC" piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļvietnē "www.jetcapitals.com" ("Jet Capitals") un Lielbritānijas uzņēmuma "Emerging Markets Group Limited" piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļvietnē "emerging-markets-group.com", liecina informācija FKTK mājaslapā.

Abiem šiem pakalpojumu sniedzējiem nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijā.

"Jet Capitals" un "Emerging Markets Group" pārstāvji uzdodas par licencētiem ieguldījumu brokeriem un aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. FKTK nav piešķīrusi darbības atļauju "Jet Capitals" un "Emerging Markets Group", un šo uzņēmumu uzņēmējdarbība nav pakļauta FKTK uzraudzībai.

FKTK aicina nesaistīties darījumos ar "Jet Capitals" un "Emerging Markets Group", kā arī neveikt maksājumus uz to norādītiem maksājumu vai virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju kontiem. FKTK brīdina, ka pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem veiktie ieguldījumi netiek aizsargāti un var tikt izkrāpti bez iespējas tos atgūt.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu, piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Ja ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, FKTK aicina vērsties Valsts policijā ar iesniegumu.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, FKTK rekomendē doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē.

Uz augšu
Back