Jautājumi par ekonomisko izaugsmi, inflāciju, inovācijām un Ukrainas kara ietekmi uz ekonomikas zaļo transformāciju ir ļoti svarīgi, runājot par globālās ekonomikas stāvokli un perspektīvām. Kopumā var teikt, ka atbildes uz šiem jautājumiem neiezīmē drūmu nākotni, taču tā arī nav rožaina.

Jāņem vērā, ka augstās fosilo energoresursu cenas liek valstīm un patērētājiem meklēt energoefektīvākus veidus un investēt ilgtspējīgos enerģijas risinājumos. Augstās fosilo energoresursu cenas ir likušas valstīm pārskatīt savu rīcību – piemēram, dažas valstis mazinājušas nodokļus par energoresursiem, lai mazinātu galējo cenu. Tomēr labāka ideja ir stabilizēt enerģijas cenas un paralēli tam investēt dažādās enerģijas alternatīvās.

Arī ģeopolitika spēlē par labu “tīrajai enerģijai”. Pretēji fosilajiem kurināmajiem, atjaunīgie energoresursi faktiski nav saistāmi ar ārējo atkarību, jo vēja, saules un ūdens enerģiju var iegūt teju visur. Zaļā pāreja arī nozīmē to, ka pasaules enerģētika iegūst tādu mehānismu, ka valstis un reģioni ir enerģētiski spēcīgi un neviens enerģiju nevar izmantot kā ieroci.