Šajā akadēmiskajā gadā par studijām Latvijā maksāja 35% studējošo

Uz augšu