Asociācija: Tabakas izstrādājumu pieejamības ierobežošana veicinās kontrabandu

FOTO: TASS/Scanpix

Izmaiņas Tabakas izstrādājumu aprites likumā, kas paredz mazināt legālo tabakas izstrādājumu pieejamību veikalos un citās tirdzniecības vietās, veicinās kontrabandas cigarešu tirdzniecības apjoma pieaugumu, kas, savukārt, valsts budžetā varētu radīt līdz pat 25 miljoniem eiro zaudējumu neiegūto nodokļu veidā, informēja Latvijas Tirgotāju asociācijā (LTA).

Asociācijā uzsvēra, ka minētās izmaiņas ļaus tabakas izstrādājumus tirgot «zem letes», ko pierāda ne vien citu valstu pieredze, bet arī tirgus un sociālo pētījumu aģentūras «Latvijas Fakti» šā gada oktobrī veiktā sabiedrības aptauja par attieksmi pret dažādiem tabakas tirdzniecības ierobežojumiem un to efektivitāti. Tās laikā iegūtie dati liecina, ka aptuveni katrs ceturtais jeb 23% aptaujāto norādīja, ka gadījumā, ja tabakas izstrādājumi būs mazāk pieejami, viņi, visticamāk, iegādāsies kontrabandas izcelsmes cigaretes. Vienlaikus 72% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka legālo tabakas izstrādājumu pieejamības ierobežošana veicinātu kontrabandas cigarešu iegādi. Savukārt vairāk nekā puse aptaujāto smēķētāju pauda viedokli, ka legālo tabakas izstrādājumu pieejamības ierobežošana vecinātu kontrabandas cigarešu iegādi. Tomēr LTA ieskatā sabiedrības veselības mērķus iespējams sasniegt arī nekaitējot valsts budžetam un maziem uzņēmumiem.

LTA prezidents Henriks Danusevičs skaidroja, ka asociācija jau vairākkārt paudusi iebildumus pret minētajiem grozījumiem, kas, pēc tās domām, ir nepārdomāti. «Tabakas izstrādājumu lietošanu nav iespējams efektīvi mazināt ar aplamiem ierobežojumiem un aizliegumiem – tie nekādi neveicina smēķēšanas netikuma mazināšanos sabiedrībā. Ir vairāk jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas. Šādi ierobežojumi vien rada šķēršļus legālajiem tirgotājiem, īpaši mazajiem veikaliem reģionos, kas nespēs izpildīt likuma prasības un, visticamāk, izņems cigaretes no sava sortimenta,» uzsvēra Danusevičs.

Viņš norādīja, ka šāds pavērsiens, savukārt, būs «īsta dāvana cigarešu kontrabandistiem, kam pavērsies iespējas gūt fantastisku peļņu». «Lai arī likumsargu cīņa ar kontrabandu pēdējos gados ir bijusi sekmīga, pieredze rāda, ka šo tirdzniecības ierobežojumu pieņemšanas gadījumā, pār valsti velsies jauns kontrabandas vilnis, bet zaudētāji būs legālie tirgotāji un arī valsts budžets,» sacīja Danusevičs.

LTA arī atkārtoti uzsvēra, ka minētais priekšlikums pēc būtības ir vērsts uz pārdali mazumtirdzniecības nozarē. Lielajiem tirgotājiem rastos būtiskas priekšrocības, ja tas tiktu pieņemts, līdz ar to tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība nonāktu atsevišķu tirdzniecības uzņēmumu jeb tīklu rokās.

Asociācijā skaidroja, ka ir svarīgi saprast, ka vispārējs tabakas mazumtirdzniecības izvietošanas aizliegums bez izņēmumiem visvairāk kaitēs tieši mazajiem veikaliem. Līdz ar to rodas jautājums, vai šāda veida ierobežojums, kura efektivitāte smēķēšanas mazināšanai nekur vēl nav pierādīta, ir pamatots un atbalstāms, ņemot vērā ļoti lielos ar to saistītos riskus. Tāpat svarīgi saprast, vai nebūtu jāmeklē cits risinājums, kas no vienas puses samazinātu tabakas izstrādājumu redzamību veikalos, bet no otras puses būtu samērīgs, ņemot vērā ietekmi uz valsts budžetu un mazajiem veikaliem, piemēram, atļaujot redzami izvietot tabakas un saistītos izstrādājumus vienā kasē katrā veikalā.

LTA atgādināja, ka jau pataban ceturtā daļa no kopējā Latvijas cigarešu tirgus ir kontrabanda, par ko atbilstoši KPMG aprēķiniem ik gadu valsts budžetā netiek iekasēti nodokļi aptuveni 65 miljonu apmērā. Aizliedzot pircējam redzamā veidā izvietot cigaretes mazumtirdzniecībā, nelegālais tirgus būtiski pieaugs, un vienlaikus mazināsies valsts budžeta ieņēmumi no tabakas akcīzes, uzskata asociācijā.

Kā ziņots, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šā gada novembra beigās konceptuāli atbalstīja ierosinājumu cigaretes un tabakas produktus mazumtirdzniecības veikalos novietot tā, lai pircējiem tie nebūtu redzami, un piedāvāt šo produktu cenu lapu.

Deputāti vienojās, ka precīzu ierosinājuma redakciju izstrādās darba grupa. Deputāti vērtēja grozījumus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā pirms otrā lasījuma.

Latvijas Ārstu biedrība likumā rosina noteikt, ka tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces mazumtirdzniecībā atļauts izvietot tikai slēgtos plauktos tādā veidā, lai tie nebūtu redzami pircējiem.

Savukārt deputāta Vitālija Orlova (S) priekšlikums paredzēja noteikt, ka šo tabakas produktu un to preču zīmju izvietošana mazumtirdzniecības vietās ir aizliegta. Lai nodrošinātu informāciju patērētājiem, mazumtirdzniecības vietās tiktu izvietota cenu lapa, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, cena un daudzums vienā iepakojumā. Šādi ierobežojumi neattiektos uz tirdzniecības vietām, kuru pamatnodarbošanās ir tabakas izstrādājumu tirdzniecība.

Saeimas komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja šos ierosinājumus, kā arī vienojās vēl izstrādāt precīzu redakciju šādām izmaiņām.

Uz augšu