Rosina atļaut VID bloķēt tīmekļa vietnes, kurām nav identificējams preču vai pakalpojumu sniedzējs

FOTO: Depositphotos

Finanšu ministrija (FM) rosina atļaut Valsts ieņēmumu dienestam (VID) bloķēt tīmekļa vietnes, kurām nav identificējams preču vai pakalpojumu sniedzējs.

2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā par VID, par nodokļiem un nodevām un Elektronisko sakaru likumā, paredzot gadījumus, kādos VID var pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, tāpat noteikta kārtība, kādā tiek atjaunota tīmekļa vietnes darbība, kā arī noteikti gadījumi un kārtība, kādā tiek noteikts domēna «.lv» pārreģistrācijas aizliegums.

Taču šonedēļ FM starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi priekšlikumus grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām, lai uzlabotu VID pieejamību informācijai, kas saistīta ar saimniecisko darbību digitālās ekonomikas jomā, kā arī pilnveidotu regulējumu par domēna vārda atslēgšanu.

Veicot tīmekļa vietņu monitoringu 2017.gada pirmajā pusgadā, VID identificēja vismaz piecas tīmekļa vietnes, kurās ir norādīts tikai tālruņa numurs un/vai e-pasts. Līdz ar to, lai gan saimnieciskās darbības veicēja dati daļēji ir norādīti, no tīmekļa vietnē norādītajiem datiem saimnieciskās darbības veicējs nav identificējams, līdz ar ko ir būtiski apgrūtināta iespēja pārliecināties, vai saistībā ar saimniecisko darbību, kas tiek veikta, izmantojot minētās tīmekļa vietnes, tiek nomaksāti nodokļi valsts budžetā.

Ņemot vērā minēto, FM rosina noteikt, ka visos gadījumos, kad preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav identificējams, VID varēs atslēgt attiecīgā domēna vārdu.

Tāpat veicot tīmekļa vietņu monitoringu, VID konstatēja gadījumus, kad tīmekļa vietnēs tiek tirgotas preces, kuru distances tirdzniecība ir aizliegta, piemēram, alkohols un cigaretes. Pēc administratīvā soda piemērošanas uzņēmumi turpina neatļauto darbību, nomainot tīmekļa vietnē esošos kontaktus uz ārvalsts uzņēmumu. Piemēram, tīmekļa vietnē sadaļā «kontakti» Latvijas komersants tiek nomainīts ar Igaunijas komersantu, līdz ar to, ar esošo sodu sistēmu problēmu atrisināt nav iespējams.

FM rosina noteikt VID tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs tīmekļa vietnē piedāvā preces vai pakalpojumus, kuru distances tirdzniecība ir aizliegta.

Patlaban VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja nodokļu maksātājs tīmekļa vietnē veic nereģistrētu saimniecisko darbību vai tīmekļa vietnē nenorāda saimnieciskās darbības veicēju identificējošo informāciju, vai arī nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība. Tomēr VID ir saskāries ar situācijām, kad nodokļu maksātājs mēģina izvairīties no domēna vārda atslēgšanas, uz laiku pārtraucot tīmekļa vietnes darbību.

Tāpat VID ir konstatējis gadījumus, kad nodokļu maksātājs pēc brīdinājuma saņemšanas nomaina tīmekļa vietnē kontaktus, vienlaikus nemainot tīmekļa vietnes pārējo saturu un dizainu. Tādējādi tiek radīta situācija, ka brīdinājums par pārkāpumu nosūtīts vienam nodokļu maksātājam, bet saimniecisko darbību tīmekļa vietnē turpina cits vai neidentificējams nodokļu maksātājs, kuram brīdinājums par pārkāpumu nav nosūtīts.

Lai risinātu šādu problēmu FM rosina noteikt VID tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā par identisku pārkāpumu brīdinājums jau ir bijis nosūtīts, un tas nav ticis novērsts.

Tāpat esošais regulējums paredz, ka VID pēc lēmuma par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu pieņemšanas nosūta pieprasījumu augstākā līmeņa domēna «.lv» reģistra turētājam par domēna vārda atslēgšanu. Taču esošais regulējums neuzliek VID pienākumu nosūtīt pieprasījumu par domēna vārda atjaunošanu lēmuma par saimnieciskās darbības atjaunošanu pieņemšanas gadījumā. Tāpēc FM rosina noteikt, ka gadījumā, kad VID pieņem lēmumu par saimnieciskās darbības atjaunošanu, tas nosūta pieprasījumu par domēna vārda atjaunošanu.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu