Rīgas dome aicinās valsti nodot tai lietošanā zemi Eksporta ielas izbūvei

Uz augšu