Eiropas transporta ministri norāda uz koordinētas rīcības nozīmi transporta sektora atveseļošanai

Lidmašīna. Ilustratīvs foto.

FOTO: PHILIP BROWN/Reuters

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir svarīgi vienoties par koordinētu rīcību ierobežojumu mazināšanai pārrobežu transporta jomā un veicinātu transporta sektora atkopšanos, šāda nostāja pausta šodien Eiropas Savienības transporta ministru padomes sēdē.

Kā informēja Satiksmes ministrija, sanāksmē secināts, ka ES līmenī nepieciešams kopīgs darbs pie regulējuma pilnveidošanas, lai stimulētu sektora atkopšanos un izaugsmi.

"Transporta sektors ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, tāpēc koordinēta rīcība nozares atveseļošanā ir īpaši nozīmīga. Dalībvalstu efektīvi koordinēti, savlaicīgi un saskaņoti pasākumi, tai skaitā likumdošanā, palīdzētu atvieglot krīzes negatīvo ietekmi nozarē," izteicies Latvijas satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP). Ministrs uzsvēra nepieciešamību pēc vienotiem nosacījumiem starptautisko pasažieru pārvadājumu atsākšanā.

Ilgtspējīga transporta sektora attīstībai būtiska nozīme ir atbilstošai infrastruktūrai, t.i. alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstība ir nozīmīgs solis šajā virzienā, tāpēc ļoti svarīgi ir nodrošināt atbilstošas finansējuma iespējas ES līmenī, tajā skaitā ņemot vērā valsts specifiskās vajadzības, uzsver SM. Autotransporta sektors ir viens no lielākajiem SEG emisiju veidotājiem. Līdz ar to īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, un Latvija atkārtoti vērsusi uzmanību uz Mobilitātes pakotnē ietverto nosacījumu par transportlīdzekļa atgriešanās pienākumu, kas ir pretrunā Eiropas Savienības vides politikai un kam tiek gaidīts Eiropas Komisijas izvērtējums.

Diskusijās tika uzsvērta digitālās infrastruktūras nozīme, lai transporta sektorā arī Latvijā digitalizācija ļautu uzlabot pakalpojumus un ilgtermiņā samazināt izdevumus. Līdz ar to tika paustas bažas par piedāvāto finansējuma samazinājumu Eiropas Savienojuma instrumenta (CEF) digitālajā aploksnē nākamā ES Daudzgadu budžeta piedāvājumā.

Baltijas valstu transporta ministri sanāksmes gaitā pauduši nostāju, ka "Rail Baltica" projektam būs nozīme ne tikai videi draudzīgu kravu un pasažieru pārvadājumos, bet arī Baltijas valstu iekļaušanai ES kopējā transporta tīklā, tāpēc adekvātam ES finansējumam ir izšķiroša nozīme tā īstenošanā.

Uz augšu