Hipotekārais kredīts un šķiršanās: kurš tiks pie īpašuma?

FOTO: Unsplash

Laulības šķiršana katrā gadījumā ir smags solis, kas jau tā sagādās ne mazums sāpju, bet tad vēl bēdu ielejai uguni piešķiļ jautājums – kas tagad notiks ar hipotekāro kredītu un kopīgi iegādāto mājokli? Kā risināt šo jautājumu, portālam TVNET skaidro Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Lukačovs.

Jāteic, ka katra laulības šķiršana ir vērtējama individuāli un pastāv neskaitāmi daudz nianses un apstākļi, kas var ietekmēt situāciju, kā tiek dalīts hipotekārais kredīts vai īpašums.  “Visas situācijas nav iespējams apskatīt, tāpēc noteikti iesakām šādos gadījumos vērsties pie kvalificēta juridiskās palīdzības sniedzēja, kas spēs atrast atbilstošāko risinājumu,” bilst speciālists.

No bankas viedokļa svarīgākais ir fakts, ka laulības šķiršana negroza un neizbeidz kredīta līgumu, un abi laulātie, ja tie abi bijuši līdzaizņēmēji vai viens aizņēmējs, otrs – galvotājs, joprojām ir atbildīgi par kredīta atmaksu ar tādiem pašiem noteikumiem kā pirms laulības šķiršanas.

Laulības šķiršanas gadījumā kredītsaistības netiek automātiski dalītas, tādēļ bijušajam pārim ir jādodas uz banku un jāvienojas par risinājumu, jo dalīta tiek tikai manta un īpašumi.

4

Viens no svarīgākajiem lēmumiem laulātajiem ir vienoties, ko darīt ar kopīgo īpašumu, piemēram, to pārdot vai atrunāt, ka īpašums paliek vienam no laulātajiem. Ja puses vienojas, ka īpašums paliek vienam, tad ir jāpārliecinās par spēju uzņemties kredītsaistības un visbiežāk arī otra laulātā daļa ir jākompensē naudā vai ar kādu citu mantu vai īpašumu – automašīnu, vasarnīcu vai kādu citu līdzvērtīgu īpašumu vai mantu.

"Ja neviens no laulātiem nevēlas vai nevar saglabāt īpašumu un kredītsaistības, tad risinājums var būt īpašuma pārdošana un parāda dzēšana, starpību sadalot savā starpā,"

4

stāsta mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Lukačovs. 

Svarīgs faktors ir tas, kā īpašums ir noformēts – vai tas ir viena laulātā atsevišķā manta vai kopmanta, kas iegādāta laulības laikā. Pirmajā gadījumā, tāpat kā pirms laulības šķiršanas, īpašums paliek tam laulātajam, uz kura vārda tas noformēts, un arī kredītsaistības paliek nemainīgas, ja vien laulātie nevienojas ar banku par citiem nosacījumiem, kas būtu spēkā pēc laulības šķiršanas. Gadījumā, ja īpašums ir kopmanta un laulātie šķiršanās gadījumā nevar vienoties par to, kuram īpašums paliek, tad mantas sadali risina tiesas ceļā. Ja katra laulātā ieguldījumu nevar precīzi noteikt un pierādīt, tad manta tiek dalīta vienlīdzīgās daļās un katram paliek puse no tās.  

Uz augšu
Back