No ES pētniecības programmas mobilizē 123 miljonus eiro steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai

Ilustratīvs attēls FOTO: Shutterstock

Eiropas Komisija (EK) no jaunās Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis Eiropa" mobilizējusi 123 miljonus eiro steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai, informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Šis pirmais ārkārtas finansējums no programmas "Apvārsnis Eiropa" papildināšot virkni ES finansētu pētniecības un inovācijas darbību cīņai pret koronavīrusu un sniedz ieguldījumu EK vispārējā rīcībā, kuras mērķis ir novērst un mazināt koronavīrusa variantu ietekmi un reaģēt uz to saskaņā ar jauno Eiropas bioaizsardzības sagatavotības plānu "HERA inkubators".

EK ir izsludinājusi jaunus uzaicinājumus, kas papildina agrākas darbības, kuru mērķis ir izstrādāt ārstēšanas metodes un vakcīnas, tālab organizējot un veicot klīniskos izmēģinājumus, lai ātrāk izstrādātu daudzsološas terapijas un vakcīnas pret SARS-CoV-2/Covid-19. Iecerēts, ka tie sekmēs plaša mēroga Covid-19 kohortu un tīklu attīstību ārpus Eiropas robežām, veidojot saiknes ar Eiropas iniciatīvām, kā arī stiprinās infrastruktūru, kas vajadzīga, lai pētnieki un pētniecības organizācijas varētu veikt datu, zinātības, pētniecības resursu un ekspertu pakalpojumu apmaiņu.

Paredzams, ka finansētie projekti izveidos jaunas un/vai pilnveidos esošās liela mēroga, vairākcentru un reģionālās vai daudznacionālās kohortas, arī ārpus Eiropas robežām, tādējādi dodot iespēju strauji uzlabot zināšanas par SARS-CoV-2 un tā jaunajiem variantiem.

Paredzēts, ka projekti ļaus tālāk izstrādāt daudzsološas terapijas vai kandidātvakcīnas pret SARS-CoV-2/Covid-19, kam klīniskajos pētījumos jau pabeigta preklīniskā izstrāde.

Tāpat plānots, ka projekti atbalstīs pētniecības infrastruktūru, kas vajadzīga, lai paātrinātu datu apmaiņu un ātri nodrošinātu pētniecības atbalstu un zinātību, kā arī apkarotu koronavīrusa variantus un gatavotos turpmākām epidēmijām. Paredzams, ka uzaicinājumā sekmīgie konsorciji sadarbosies ar citām attiecīgām iniciatīvām un projektiem valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai maksimāli palielinātu sinerģiju un papildināmību un novērstu pētniecības centienu dublēšanos.

Pēc EK paustā, šie ārkārtas uzaicinājumi pievērsīsies īstermiņa un vidēja termiņa apdraudējumiem un vienlaikus palīdzēs sagatavoties tam, kas sagaida nākotnē. Tie palīdzēs veidot Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA), kura ES dos iespēju paredzēt turpmākas pandēmijas un tās sekmīgāk apkarot.

Uzaicinājuma pieteikumu iesniegšana sāksies 2021.gada 13.aprīlī un ilgs līdz 6.maijam.

Jaunajiem risinājumiem - arī cenu ziņā - jābūt pieejamiem visiem eiropiešiem atbilstoši globālās reaģēšanas uz koronavīrusu principiem.

2021.gada februārī EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka tiek sākts Eiropas bioaizsardzības sagatavotības plāns "HERA inkubators", kura mērķis ir sagatavot Eiropu pieaugošam koronavīrusa variantu radītajam apdraudējumam. "HERA inkubators" apvienos zinātnes, rūpniecības un publiskā sektora iestāžu potenciālu un palīdzēs piesaistīt visus pieejamos resursus, lai Eiropai dotu iespēju reaģēt uz šo problēmu.

Tādās jomās kā atbalsts pētniecībai un inovācijai un Eiropas un pasaules mēroga pētniecības centienu koordinēšana, tostarp gatavība pandēmijām, EK bijusi vadošā spēlētāja jau kopš paša krīzes sākuma un pat vēl daudz agrāk. EK globālajai reaģēšanai uz koronavīrusu ir apņēmusies piešķirt 1,4 miljardus eiro, no kuriem viens miljards eiro ir no iepriekšējās ES pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020".

Uz augšu
Back