Komiteja: Kohēzijas politikai jāveicina dzimumu līdztiesība

FOTO: Shutterstock

Kohēzijas politika vairāk jāizmanto, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un sieviešu līdzdalību darba tirgū, tā teikts Eiropas Reģionu komitejas šonedēļ notikušajā plenārsesijā pieņemtajā viedoklī.

Reģionu komiteja arī norādījusi, ka ir ļoti svarīgi dzimumu līdztiesības perspektīvu iekļaut nacionālajos atveseļošanas un noturības plānus.

Runātāji plenārsesijas debatēs uzsvēra, ka dzimumu līdztiesībai jābūt vienam no kohēzijas programmu mērķiem.

"Kohēzijas fondiem var būt konkrēts mērķis, kad ir runa par bērnu aprūpes uzlabošanu, sieviešu uzņēmējdarbības atbalstīšanu vai sieviešu līdzdalības darba tirgū veicināšanu lauku apvidos," sacīja ziņotāja Donatella Pordzi no Itālijas.

Eiropas Reģionu komiteja ir Eiropas Savienības padomdevēja struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no 27 ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā tie pauž viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības.

Uz augšu
Back