Prognozē investīciju pieaugumu elektronisko sakaru nozarē līdz 110 miljoniem eiro 2019.gadā

FOTO: Reuters/ScanPix

Nākamnedēļ Ministru kabineta komiteja (MKK) skatīs «Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.-2020.gadam» projektu, ko MKK iesniegusi Satiksmes ministrija (SM).

Elektronisko sakaru nozares politikas plāna mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, sasniedzot politikas rezultātu, proti, uzlabotu piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Tas nozīmē, ka interneta pieslēgumu skaits mājsaimniecībās turpinās pieaugt no 77% 2016.gadā, sasniedzot 80% 2020.gadā. Eiropas Savienības (ES) digitālās konkurētspējas jomā Latvijas digitālās veiktspējas rādītājs «Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss» (DESI) savienojamības dimensijā, kur aprēķinā ietver vairākus rādītājus, kas saistīti ar fiksētā un mobilā interneta pārklājumu un lietošanu, radiofrekvenču spektra izmantošanu un fiksētās platjoslas cenu, pieaugs no 64 centiem 2017.gadā līdz 67 centiem 2020.gadā, prognozē SM.

SM domā, ka palielināsies arī elektronisko sakaru nozares investīcijas no 98 miljoniem eiro 2015.gadā līdz 110 miljoniem eiro 2019.gadā, kā arī saskaņā ar starptautiskās interneta tehnoloģiju kompānijas «Akamai Technologies» pētījuma datiem interneta protokola jaunākās versijas (IPv6) lietotāju skaits, ņemot vērā saņemto «Akamai» satura pieprasījumu skaitu, no esošās situācijas 2017.gadā 0,2% vidējā līmeņa sasniegs 3% 2020.gadā.

Plānā aprakstīta Latvijas elektronisko sakaru nozares esošā situācija, nozares attīstības tendences ES, apskatīti aktuālie jautājumi nozarē un konstatētas problēmas, kuru risināšanai paredzēti uzdevumi. Plānā noteikti divi rīcības virzieni - sekmēt kvalitatīvu un uz galalietotāju vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšanu un nodrošināt stabilu investīciju vidi, kā arī radīt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai nepieciešamos nosacījumus.

Latvijas «Nacionālā attīstības plāns 2014.-2020.gadam» paredz, ka iedzīvotājiem jebkurā Latvijas vietā ir pieejami valsts un pašvaldību pakalpojumi elektroniskā veidā, kā arī vienotajos klientu apkalpošanas centros, tādējādi lai to nodrošinātu, ir nepieciešama ātrdarbīga elektronisko sakaru tīklu infrastruktūra.

ES 2010.gadā apstiprināja stratēģiju «Eiropa 2020», kas paredz uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam, nosakot, ka 2020.gadā jebkuram ES iedzīvotājam būs iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 30 megabiti sekundē, kā arī vismaz 50% no ES mājsaimniecībām abonēt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 megabiti sekundē.

Eiropas Komisijas paziņojumā «5G Eiropai. Rīcības Plāns» paredzēts, ka plānā būs noteikti uzdevumi, kas veicami līdz 2025.gadam, nosakot to, kā Latvijā tiks ieviests 5G un nodrošināta interneta savienojamība, lai neviens no ES iedzīvotājiem netiktu izslēgts no digitālā vienotā tirgus. Tāpat ir paredzēti vairāki uzdevumi normatīvo aktu izvērtēšanā un grozījumu veikšanā, lai atvieglotu elektronisko sakaru tīklu būvniecību. Tāpat paredzēta elektronisko sakaru tīklu būvniecības vides sakārtošana, kas nepastarpināti palīdzēs novērst šķēršļus investīciju piesaistei elektronisko sakaru tīklu attīstībai, kā arī citi pasākumi.

Projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un ar SIA «Latvijas Mobilais telefons».

Uz augšu