Pieaug traktortehnikas izraisīto negadījumu skaits un izmaksāto atlīdzību apmēri

FOTO: TASS/Scanpix

Latvijā pēdējos gados pieaudzis gan specializētās lauksaimniecības tehnikas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs, pavēstīja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB).

Pērn traktortehnikas izraisīto CSNg skaits bija 195, savukārt izmaksātas atlīdzība veidoja 287 783 eiro. Lai arī 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija vērojams neliels samazinājums gan traktortehnikas izraisīto CSNg, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā, tomēr pēdējos divos gadus abās pozīcijās vērojams pieaugums.

Attiecīgi 2015.gadā CSNg bija 171, bet izmaksātās atlīdzības apmērs - 223 914 eiro. Savukārt šogad bijuši 64 negadījumi, atlīdzībā izmaksāti 73 197 eiro.

«Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī, tostarp lauksaimniecības sektorā, Latvijā specializētā lauksaimniecības tehnika tiek izmantota aizvien vairāk. Tāpat jāatzīmē, ka apdrošināšanas atlīdzības, kas tiek izmaksātas par specializētās lauksaimniecības tehnikas CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ir salīdzinoši lielākas nekā citu transportlīdzekļu izraisītā,» skaidroja LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Atbilstoši biroja datiem, ja salīdzina kopējo vidējo apdrošināšanas izmaksu 2016.gadā ar traktortehnikas nodarītajiem zaudējumiem, tad atšķirība ir gandrīz 15%. Vidējā OCTA apdrošināšanas izmaksa 2016.gadā kopumā bija 937 eiro, savukārt par traktortehnikas nodarītajiem bojājumiem tā bija gandrīz 1094 EUR.

«Jāatzīmē, ka traktortehnikas izraisītie negadījumi ir ar salīdzinoši smagākām sekām. Piemēram, pērn lielākā atlīdzība, kas izmaksāta par CSNg, ko izraisījusi specializētās lauksaimniecības tehnika, bija 49 800 eiro, bet vēsturiski lielākā atlīdzība izmaksāta par 2009.gadā traktortehnikas izraisītu CSNg - 101 440 eiro,» informēja LTAB.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS «Balta», AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», AAS «BTA Baltic Insurance Company», «Compensa Vienna Insurance Group» UADB Latvijas filiāle, «ERGO Insurance» SE Latvijas filiāle, ADB «Gjensidige» Latvijas filiāle, «If P&C Insurance» AS Latvijas filiāle, «InterRisk Vienna Insurance Group» AAS, «Seesam Insurance» AS Latvijas filiāle un «Swedbank P&C Insurance» AS Latvijas filiāle.

Uz augšu