LDDK: Izmaiņas apgrozāmo līdzekļu subsīdiju piešķiršanā sašaurinās atbalsta saņēmēju loku

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Otrdien valdībā atbalstītās izmaiņas apgrozāmo līdzekļu subsīdiju piešķiršanā sašaurinās atbalsta saņēmēju loku, atzina Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Otrdien Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu, kas paredz apgrozāmo līdzekļu subsīdijas piešķirt uzņēmumiem ar apgrozījuma kritumu salīdzinājumā ar laiku pirms Covid-19 krīzes.

No valdībā pieņemtā lēmuma izriet, ka uzņēmums varēs pretendēt uz valsts atbalstu, ja tas izpildīs divus kritērijus.

Pirmais kritērijs atbalsta saņemšanai paredz, ka uzņēmuma apgrozījuma kritumam 2020.gada novembrī vai decembrī jābūt vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. Savukārt otrs kritērijs paredz, ka uzņēmuma apgrozījuma kritums šā gada novembrī vai decembrī ir vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada attiecīgajā mēnesī.

No valdībā pieņemtā lēmuma izriet, ka uzņēmumam būs jāatbilst abiem apgrozījuma krituma kritērijiem, nevis vienam.

Meņģelsone atzina, ka otrdien valdības sēdē netika ņemti vērā LDDK priekšlikumi atbalsta saņemšanas kritērijiem, kā rezultātā nosacījumi ir kļuvuši stingrāki, kas vēl vairāk ierobežos iespējas saņemt atbalstu.

"Viens no darba devēju priekšlikumiem paredzēja, ka subsīdijām var pieteikties uzņēmums, kuram atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī vai oktobrī. Savukārt kā otru nesaistītu kritēriju LDDK piedāvāja - atbalstam var pieteikties uzņēmums, kura apgrozījuma kritums šī gada novembrī un/vai decembrī, salīdzinot ar 2019.gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 30%," informēja Meņģelsone.

LDDK ieskatā, kritērijiem jābūt savstarpēji izslēdzošiem, proti, apgrozījumam jāatbilst vai nu vienam, vai otram nosacījumam.

"Nav pieņemams, ka valdība apstiprina šādus lēmumus, nerespektējot darba devēju viedokli. Krīzes laikā visu iesaistīto pušu sadarbībai ir kritiski svarīga nozīme, lai saglabātu sociālo mieru un izstrādātu kvalitatīvus risinājumus ekonomikas stabilizācijai un izaugsmei," piebilda Meņģelsone.

Izmaiņas atbalsta mehānismā vēl ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju un pēc saskaņošanas Valsts ieņēmumu dienests sāks komersantiem izmaksāt apgrozāmo līdzekļu subsīdijas.

Kopumā apgrozāmo līdzekļu subsīdijām no budžeta paredzēti 70,8 miljoni eiro.

Šajā programmā atbalsta atbalsta apmērs ir 30% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 eiro, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītu personu grupai. Atbalstu piešķirs vienreiz par visu atbalsta periodu.

Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Uz augšu
Back