Ne visur Pierīgā izveidota bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas savākšanas sistēma

Artūrs Toms Plešs. FOTO: Zane Bitere/LETA

Ne visās Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās izveidota bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas savākšanas sistēma, norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP)

Kā informēja ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Agnese Vārpiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsūtījusi vēstuli Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām ar pieprasījumu sniegt informāciju par veikto darbu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas nodrošināšanā bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. 

Dalītās savākšanas sistēma bioloģiski noārdāmiem atkritumiem bija jāizveido līdz 2020.gada beigām.

"Ministrija jau vairākkārt ir vērsusies pie pašvaldībām, norādot uz nepieciešamajām darbībām, lai nodrošinātu dalītas savākšanas sistēmu izveidi bioloģiski noārdāmiem atkritumiem līdz 2020.gada 31.decembrim. Pašvaldībām, kur nav izveidota sistēma bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītai savākšanai, jāsniedz paskaidrojumi par iemesliem, kāpēc sistēma nav nodrošināta un detāls plāns šīs sistēmas ieviešanā un īstenošanā, norādot termiņus," skaidro Plešs.

Viņš uzsver, ka pašlaik atkritumu apglabāšanas poligonos tiek apglabāti vairāk nekā 60% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, bet 2035.gadā drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 10%, savukārt jāpārstrādā būs vismaz 65%.

Bioloģiskie atkritumi veido vairāk nekā 40% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma

un līdz ar to svarīgi nekavējoties sākt šo atkritumu dalīto vākšanu, lai tos varētu efektīvi pārstrādāt, skaidro ministrs.

Prasības par bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu tika noteiktas jau 2018.gada jūlijā, paredzot laiku to izpildei līdz 2020.gada beigām. 

VARAM jau vairākkārtīgi ir informējusi Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apglabāti sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" par nepieciešamību izveidot dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. 

Ministrija šos jautājumus ar pašvaldībām arī pārrunājusi tikšanās laikā oktobrī, taču joprojām pašvaldībās nav nodrošināta atkritumu dalītās savākšanas sistēma atbilstoši noteiktajam.

Uz augšu
Back