Seniori var rēķināties ar lielākām pensijām

FOTO: Finanšu ministrija

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri spēkā stāsies izmaiņas nodokļu politikā, kas paredz virkni ieguvumu pensionāriem, piemēram, augs pensijas, bet tie vecvecāki, kuru apgādībā ir mazbērni, varēs rēķināties ar lielāku atvieglojumu par apgādājamo.

Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā, kuru iecerēts realizēt no 2018. -2020. gadam, paredzēti vairāki iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumi.To starpā, nākamajos trīs gados ir ieplānota arī pakāpeniska ar IIN neapliekamā minimuma paaugstināšana pensijām.

Neapliekamais minimums pensijām sasniegs 300 eiro

Patlaban kopējais neapliekamais minimums pensijām ir 235 eiro, taču

nodokļu reforma paredz 2018. gadā pensijām ar IIN neapliekamo minimumu paaugstināt par 15 eiro, sasniedzot 250 eiro robežu.

Tiesa, katru nākamo gadu pensiju neapliekamais minimums pensijām augs straujāk – 2019. gadā par vēl 20 eiro, sasniedzot 270 eiro mēnesī, bet 2020.gadā tas augs par 30 eiro, sasniedzot 300 eiro.

Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka līdz ar pakāpenisku neapliekamā minimuma pensijām pieaugumu 2018.gadā samazināsies IIN likme, kas vairumam senioru ļaus «uz rokas» saņemt lielāku pensiju.

FOTO: Finanšu ministrija

Vairāk nekā 90% senioru sagaida pensijas pieaugums

Viena no nodokļu reformas fundamentālām izmaiņām paredz samazināt IIN likmi no esošajiem 23% līdz 20%. Šīs izmaiņas attieksies uz vairāk nekā 90% pensionāriem valstī, tādējādi senioriem nodrošinot lielākus ikmēneša ienākumus.

Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka tie seniori, kuru ienākumi ir lielāki par 1667 eiro mēnesī, maksās patlaban spēkā esošo likmi 23% apmērā. Tātad, par pensiju līdz 1667 eiro mēnesī būs jāmaksā 20% IIN, bet par to daļu, kas ir virs - 23%.

Savukārt ļoti turīgiem pensionāriem, kuri mēnesī saņem virs 4583 mēnesī jeb virs 55000 eiro gadā, IIN likme būs augstāka - 31,4%. Šī likme gan attieksies tikai uz to daļu, kas pārsniegs 55 000 eiro gadā. Tātad par pensijas daļu līdz 1667 eiro mēnesī tiks piemērota 20% likme, par to daļu, kas ir no 1667 līdz 4583 tiks piemērota 23% likme, bet par summu, kas pārsniedz 4583 eiro mēnesī 31,4%.

Augs atvieglojumi par apgādājamajiem

Statistika liecina, ka patlaban Latvijā daudzi pensionāri ir uzņēmušies rūpes par mazbērniem, jo viņu vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar uzņemties rūpes par bērniem. Šādā gadījumā

atvieglojums par apgādājamajiem nākamgad augs no esošajiem 175 eiro mēnesī līdz 200 eiro mēnesī

, bet 2019. gadā šī summa sasniegs 230 eiro, savukārt 2020. gadā – 250 eiro mēnesī. Jāatgādina, ka atvieglojumi tiks piemēroti tikai tad, ja pensionārs būs noformējis dokumentus, kas apliecina, ka viņa apgādībā ir bērns.

Atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēros par:

  • mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt alimentus, arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
  • par apgādībā esošu personu, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;
  • par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
  • par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un nav strādājošas, kā arī ir atzītas par personām ar invaliditāti.

Iegūs arī strādājošie pensionāri

Ņemot vērā izmaiņas nodokļu politikā, finansiālās situācijas uzlabojumu var sagaidīt arī strādājošie pensionāri. Tiesa, lielāks ieguvums no nodokļu reformas būs tiem pensionāriem, kuri saņem vai nu minimālo algu, vai ir pieskaitāmi pie mazo algu saņēmējiem.

Te jāņem vērā, ka nākamgad minimālā alga augs no esošajiem 380 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas līdz 430 eiro. Savukārt, pateicoties IIN nodokļa likmes samazināšanai un neapliekamā minuma palielināšanai, mazo algu saņēmēji maksās ievērojami mazākus nodokļus, rezultātā uz rokas saņemot vairāk.

Personai, kurai piešķirta pensija, bet pensijas apmērs nesasniedz valstī noteikto pensionāra neapliekamo minimumu, ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, piemērot gada neapliekamā minimuma daļu citiem ar nodokli apliekamiem ienākumiem un saņemt pārmaksāto nodokli.

Atcerieties par algas nodokļu grāmatiņu

Svarīgi zināt, ka IIN likmi 20% apmērā piemēros tikai tiem strādājošiem pensionāriem, kas savā darba vietā būs iesnieguši algas nodokļu grāmatiņu. Savukārt, ja algas nodokļu grāmatiņa netiks iesniegta, tad jāpiemēro ir 23% likme.

Gadījumos, kad pensionārs strādā divās vai vairāk darba vietās un algas nodokļu grāmatiņa jau ir iesniegta vienā no darba vietām, pārējās darba vietās viņam piemēros 23% IIN likmi. Tomēr arī šādos gadījumos, iespējams atgūt nodokļu pārmaksu, kas rodas, ja pensionāra gada ienākumi nepārsniedz 20 000 eiro gadā (jeb 1667 eiro mēnesī). Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un pārmaksātā nodokļu starpība tiks atmaksāta.

www.vid.gov.lv

1.PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kurš saņem algu 400 eiro un pensiju 700 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 400 eiro * 11% = 44 eiro VSAOI (11% darba ņēmēja VSAOI likme)

(400 eiro – 44 eiro) * 20% = 71,2 eiro IIN (darba vietā iesniegta nodokļu grāmatiņa)

Pensija 700 eiro – 250 (neapliekamais minimums) = 450 eiro * 20% = 90 eiro IIN

Nodokļi kopā (205,20 eiro) IIN 161,2 eiro (71,2 + 90 = 161,2).

VSAOI 44 eiro

Uz rokas 894,80 eiro.

2. PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kurš saņem algu 400 eiro un pensiju 200 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 400 eiro * 11% = 44 eiro VSAOI (11 % darba ņēmēja VSAOI likme)

(400 eiro – 44 eiro) * 20% = 71,2 eiro IIN (darba vietā iesniegta nodokļu grāmatiņa)

Pensija 200 eiro (IIN netiek aprēķināts, jo pensijas apmērs nepārsniedz neapliekamo minimumu pensijām).

Nodokļi kopā (115,20 eiro) IIN 71,2 eiro

VSAOI 44 eiro

Uz rokas 484,80 eiro.

Ja pensionārs gada laikā katru mēnesi saņem šādus ienākumus, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, būs tiesīgs saņemt IIN atmaksu par neizmantoto pensionāra neapliekamo minimumu 120 eiro apmērā (250 eiro neapliekamais minimums - 200 izmantotais neapliekamais minimums)*20% =10 eiro IIN *12 mēneši

3. PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kurš saņem algu 1100 eiro un pensiju 900 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 1100 eiro *11% = 121 eiro VSAOI (11% darba ņēmēja VSAOI)

(1100 eiro – 121 eiro)* 23%* = 225,17 eiro IIN

* 23% likme, jo nodokļu grāmatiņa ir iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nevis darba devējam

Pensija 900 eiro – 250 (neapliekamais minimums) = 650 eiro * 20% = 130 eiro IIN

Nodokļi kopā (476,17 eiro) IIN 355,17 eiro (225,17 + 130)

VSAOI 121 eiro

Uz rokas : 1523,83 eiro

IIN pārmaksas atgūšana

Pensionāra alga un pensija kopā ir 2000 eiro mēnesī jeb 24 000 eiro gadā. Iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, ienākumam līdz 20 000 eiro gadā piemēro IIN 20%, bet atlikušajai daļai (4 000 eiro gadā) 23% likmi:

(20 000 – 121 x 12 (darba ņēmēja VSAOI) – 250 x 12) x 20% = 15 548 x 20% = 3 109,60 eiro gadā

4 000 x 23% = 920 eiro gadā

KOPĀ IIN: 4 029,60 eiro gadā

Tādējādi ir izveidojusies IIN pārmaksa:

355,17 eiro x 12 (gadā samaksātais IIN 4262,04 eiro) – 4 029,60 eiro gadā (aprēķinātais IIN) = 232,44 eiro, kuru pensionārs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, saņem atpakaļ.

Papildu informācija par nodokļu reformu Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv

Uz augšu