Vienojas par risku vērtēšanu Rīgas ostas plānotajā projektā par satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu izveidi

Rīgas brīvosta

FOTO: Lita Krone / LETA

Rīgas brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA «PSI Risks un audits» par risku novērtēšanu plānotajā projektā par Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu izveidi, pavēstīja ostas pārvaldes Sabiedrisko attiecību departamenta direktore Anita Leiškalne.

Viņa norādīja, ka ostas pārvalde plāno sākt projekta «Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu» īstenošanu, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu. «Kā jau iepriekš ziņots, KF specifiskā atbalsta līdzfinansējums 74 112 625 eiro apmērā ir paredzēts, lai īstenotu pasākumus drošības līmeņa uzlabošanai Latvijas lielajās ostās un novērstu problemātisko punktu radītos ierobežojumus. Rīgas brīvotas pārvaldes projekta ietvaros plānotais satiksmes pārvads nodrošinās Kundziņsalas tiešu savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabos transporta mobilitāti ostas teritorijā, kravu transporta un iedzīvotāju piekļuvi Kundziņsalai,» skaidroja Leiškalne.

Pēc viņas teiktā, Kundziņsala ir brīvostas teritorija, kurā plānota visstraujākā ostas termināļu attīstība. Pašlaik teritorijā strādā astoņi uzņēmumi, bet darbību plāno vēl septiņi, kuri ir noslēguši zemes nomas līgumus un izstrādājuši biznesa plānus.

«Pašlaik Kundziņsalai nav tieša savienojuma ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, un kravu nogādāšanai Kundziņsalā tiek izmantots tikai viens tilts. Ostas darbībai strauji attīstoties, tas kļūst par šķērsli pieaugošajai kravu plūsmai. Tā kā Kundziņsalā attīstās galvenokārt konteineru pārkraušanas termināļi un loģistikas centri, tad laba autoceļu infrastruktūra ir ļoti nozīmīga. Jauna tilta izbūve uz Kundziņsalu nodrošinātu nepieciešamo kravu plūsmu, kā arī samazinātu troksni, vibrācijas un gaisa piesārņojumu Kundziņsalas dzīvojamā rajonā. Savienojums ar Kundziņsalu būtu arī loģisks papildinājums Rīgas domes sāktajam Tvaika ielas rekonstrukcijas projektam, kura mērķis ir transporta plūsmas novirzīšana tālāk no dzīvojamiem rajoniem un tādas ceļu infrastruktūras izveidošana, lai novērstu sastrēgumus, troksni un gaisa piesārņojumu,» klāstīja Leiškalne.

Lai Rīgas brīvostas pārvalde varētu turpināt satiksmes pārvada uz Kundziņsalu projekta attīstību, nepieciešams veikt risku novērtējumu - «Paaugstinātas bīstamības objektu industriālā riska un būvniecības ieceres iespējamības no industriālā riska viedokļa novērtēšanu». Ostas pārvalde veikusi tirgus izpēti ar atklātu cenu aptauju, ievietojot publikāciju mājaslapā. Procedūras rezultātā tiesības veikt risku novērtējumu ieguva «PSI Risks un audits». Ar uzņēmumu noslēgts līgums par novērtējuma veikšanu līdz 25.novembrim. Līgumcena - 3950 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Rīgas brīvosta pēc pārkrauto kravu apmēra un apkalpoto pasažieru skaita ir lielākā osta Latvijā.

Uz augšu