PA auditā konstatē emocionālu vardarbību pret darbiniekiem

PA valdes priekšsēdētāja ir Iveta Zalpētere

FOTO: LETA

Kopējā psiholoģiskā atmosfēra Privatizācijas aģentūrā (PA) raksturojama kā nomākta un darba produktivitāti bremzējoša, secināts PA auditā, ko veica SIA «Moi». Tuvāko nedēļu laikā plānots sagatavot arī grozījumus PA statūtos, lai aģentūras valdes locekļu skaits no pašreizējiem četriem locekļiem tiktu samazināts līdz diviem, informēja ekonomikas ministra Daniela Pavļuta preses sekretāre Daiga Grūbe.

Patlaban PA valdes priekšsēdētāja ir Iveta Zalpētere, bet valdes locekļu amatos darbojas Gundega Drēska, Egils Zariņš un Verners Lūsis.

Rīt, 9.augustā, plānotajā PA akcionāru ārkārtas sapulcē viens no darba kārtības jautājumiem būs par PA revidenta - «Moi» sniegto iekšējās revīzijas ziņojumu, teica Grūbe.

«Moi» ziņojumā norādīts, ka PA konstatēti emocionālās vardarbības gadījumi no valdes priekšsēdētājas,

nav pārliecības ka PA tiek nodrošināta veselībai droša vide, par ko darbinieki baidās runāt, jo jūtas nedroši par savu darba vietu. Auditā arī secināts, ka atsevišķu valdes locekļu pilnvarojums un reālā darbība neatbilst viņu atbildības jomām. Atbildības jomas ir nevienmērīgi sadalītas starp valdes locekļiem. Atalgojums nekorelē ar faktisko atbildības sadalījumu.

Tāpat valdes locekļu veselības apdrošināšana nav saskaņota ar akcionāru; nav pamatojuma, kāpēc valdes locekļu apdrošinātie riski ir augstāki nekā citiem darbiniekiem. Arī kopējā apdrošināšanas summa, lai arī samazinājies darbinieku skaits, nav samazinājusies.

Nerada pārliecību par efektīvu funkciju un resursu sadali

Auditors arī secinājis, ka esošā PA organizatoriskā struktūra nerada pārliecību par efektīvu funkciju un resursu sadali, valdes priekšsēdētājas selektīva detalizētu ikdienas atskaišu pieprasīšana no darbiniekiem nerada pārliecību par darbinieku darba laika analīzes mērķu skaidrību un formas efektivitāti, kā arī atsevišķi darbinieki darba vietā atrodas ilgāk, nekā to paredz darba kārtības noteikumi, neesot arī vienotas, konsekventas virsstundu uzskaites.

«Moi» auditā norādīts, ka pašreizējā darba komandējumu kārtība nerada pārliecību par to lietderību un PA līdzekļu optimālu izlietojumu,

darba attiecību pārtraukšanas prakse rada nekonsekvences un necaurspīdīguma iespaidu,

darbinieku sūdzības netiek izskatītas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, kā arī no 2009.gada 22.septembra līdz 2012.gada 24.maijam netika parakstīti pieņemšanas-nodošanas akti par patapinājumā esošās mašīnas izmantošanu privātajiem nolūkiem.

Veidos komisiju valdes locekļu darbības izvērtēšanai

Grūbe norādīja, ka Pavļuts bija uzdevis līdz šā gada 7.augustam PA sagatavot rakstiskus paskaidrojumus par ārējā, neatkarīgā audita, kas veica izvērtējumu par personālvadību un vadības procesiem PA, secinājumiem. Valdes priekšsēdētājas rakstisks paskaidrojums vēl nav saņemts un attiecīgi ministram nav bijusi iespēja iepazīties ar visu valdes locekļu sniegtajiem rakstiskajiem paskaidrojumiem.

Vienlaikus ekonomikas ministrs uzdevis izveidot komisiju, kas veiks visu valdes locekļu darbības, kompetenču un atbildību izvērtējumu. Tikai pēc komisijas darba pabeigšanas tiks lemts par izmaiņām esošajā PA valdes sastāvā.

Medijos publicē PA darbinieku vēstuli

«Tuvāko nedēļu laikā plānots sagatavot arī grozījumus PA statūtos, lai, ņemot vērā PA darba apjoma un darbinieku skaita pakāpenisku samazināšanos, kā arī darbības izbeigšanas stratēģiju, PA valdes locekļu skaits no pašreizējiem četriem locekļiem tiktu samazināts līdz diviem,» atzina Grūbe.

Jau ziņots, ka ārējs neatkarīgs izvērtējums par PA darba organizāciju, personāla vadības procesiem, tostarp personāla politiku, darbinieku novērtēšanu, pieņemšanu un atbrīvošanu u.c. jautājumiem tika veikts pēc tam, kad medijos tika publicēta PA darbinieku anonīmā vēstule.

Uz augšu