Ārvalstu investori mudina valdību steidzami pieņemt lēmumu par atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmām

Foto: Pumpuri, atkritumi un kautrīgs bezpajumtnieks Zaķusalā FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Latvijas valdībai steidzami jāpieņem lēmums par atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmas izveidi, uzsver Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) tās sagatavotajā nostājas dokumentā par atkritumu politiku.

Padomes ieskatā ir svarīgi, lai Latvija beidzot izvēlētos un ieviestu pietiekamu un kvalitatīvu tiesisko regulējumu ar vienreiz lietojamu plastmasu saistīto politiku īstenošanai. Atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmām, kas varētu veicināt šo mērķu sasniegšanu, vēl ir vajadzīgs laiks plānošanai un ieviešanai, tāpēc valdībai ir steidzami jāpieņem nepieciešamie lēmumi un tiesiskais regulējums, lai atrisinātu šo jautājumu.

ĀIPL pauž bažas par atkritumu apsaimniekošanas plānu nākamajiem septiņiem gadiem, kas pašlaik ir jāizstrādā. Eiropas Savienība (ES) nesen publicēja savu agrīnās brīdināšanas ziņojumu, kurā Latvija ir iekļauta to dalībvalstu vidū, kuras nesasniegs obligātos mērķus sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Tāpat ĀIPL mudina valdību atteikties no tik lielas subsīdiju atkarības, kāda tā līdz šim ir bijusi Latvijā. Pāreja uz uzņēmējdarbību, kas pamatojas uz tirgus principiem, un uzņēmumu spēja pašiem nodrošināt savu attīstību būtu jāizvirza par mērķi tuvākajiem pieciem gadiem. Tas izriet gan no vispārējiem fiskālās disciplīnas principiem, gan no sasniegtā valsts, tiesiskā un tirgus brieduma līmeņa.

Padome aicina valdību atkārtoti rūpīgi izvērtēt Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-20130. gadam. Tajā pienācīgi jāņem vērā dažādie un dinamiskie nozaru sasniegumi, līdz šim gūtā pieredze un dažādi nākotnes mērķi. Galveno atkritumu apsaimniekošanas jautājumu iekļaušana plānā ir ieteicama, lai enerģētikas un klimata nozares plānošanā un prognozēšanā varētu izmantot pamatotāku, uz aprites ekonomiku balstītu pieeju.

Tāpat ĀIPL mudina valdību ieviest depozītu sistēmu un īstenot vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu direktīvu. Padome uzskata, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) ir proaktīvi jāsadarbojas ar pārtikas un dzērienu nozari, lai efektīvi īstenotu vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu direktīvas izvirzīto mērķu sasniegšanai un izvairītos no negatīvas ietekmes uz nozari. Visas attiecīgās politikas būtu jāīsteno, ņemot vērā izmaksas, par kurām pašlaik ir atbildīgi ražotāji, un saistību ar nozares ieguldījumu, izmantojot finansējumu un sabiedrības informēšanas iniciatīvas.

Kā sacīts ĀIPL dokumentā, valdībai jādomā, kā pārvērst atkritumus par resursu, veicinot materiālu un enerģijas reģenerāciju. Lai to panāktu, padome iesaka vērsties pret iespēju apglabāt atkritumu poligonos materiālus, ko var pārstrādāt vai atkārtoti izmantot, un veidot pieejamu un pārredzamu Resursu aprakstīšanas ietvaru (no atkritumiem iegūtas degvielas) tirgu ar atvērtu un kvalitatīvu tirgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Savukārt ilgtspējīgas finansēšanas modeļu izmantošanas veicināšanai ĀIPL rosina valdību uzlabot tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu stabilu, ilgtspējīgu un prognozējamu šāda veida finansēšanas sistēmu.

Uz augšu
Back