Satura mārketings

Simtgadē top septiņas jaunas studiju programmas

FOTO: Publicitātes foto

Latvijas Universitāte (LU) savā simtgadē sākusi jaunu studiju programmu izveidi. Izceļot universitātes starptautisko studiju programmu konkurētspēju, no 39 programmām, tās apvienojot un uzlabojot, plānots izveidot 17 jaunas. Šogad notiek  septiņu jaunu studiju programmu izstrāde.

Pašreiz jau ir sagatavotas koncepcijas šādām studiju programmām: maģistra studiju programma “Epidemioloģijas un medicīniskā statistika”, bakalaura studiju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija”, doktora studiju programma “Dabas zinātnes”. Drīzumā iecerēts koncepciju izstrādes noslēgums arī doktora studiju programmai “Teoloģijas un reliģiju zinātnes”, doktora studiju programmai “Vēsture”, profesionālā bakalaura studiju programmai “Ģeoinformātika” un maģistra studiju programmai “Fizika”.

FOTO: Publicitātes foto

LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja Svetlana Skangale uzsver, ka jau šā gada beigās izstrādātās studiju programmas iecerēts virzīt licencēšanai: „Tā kā studiju programmu izveidē piedalās arī sadarbības partneri, jau ir noslēgti sadarbības līgumi ar Tartu Universitāti par Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmas izstrādi un ar Daugavpils Universitāti par Fizikas maģistra studiju programmas un Vēstures doktora studiju programmas izstrādi. Tuvākajā laikā plānots noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti.”

Jaunās studiju programmas tiek veidotas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” ietvaros. Tas Latvijas Universitātē paredz izstrādāt 17 jaunas studiju programmas līdz 2023. gadam.

Uz augšu