Līdz jūnija beigām atgūti "ABLV Bank" aktīvi 610 miljonu eiro apmērā

"ABLV Bank" logo.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Līdz  šā gada 30.jūnijam kopumā atgūti likvidējamās "ABLV Bank" aktīvi 610 miljonu eiro vērtībā, liecina bankas paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

Paziņojumā teikts, ka bankas aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā.

Šā gada 30.jūnijā kopējais "ABLV Bank" aktīvu apjoms bija 2,3 miljardi eiro, pieteiktie kreditoru prasījumi - divi miljardi eiro, bet pieejamie naudas līdzekļi - 1,6 miljardi eiro.

Bankas kapitāls un rezerves 30.jūnijā bija 290 miljoni eiro.

Bankas pusgada pārskatā teikts, ka gada pirmajos sešos mēnešos likvidējamās "ABLV Bank" likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu, sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu.

Likvidācijas procesa mērķis ir nemainīgs - apmierināt "ABLV Bank" kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo gan uzsākot likvidāciju, gan šobrīd bankas aktīvi būtiski pārsniedz tās saistību apmēru. Uz pārskata perioda beigām jau 78% no visiem kreditoru prasījumiem ir nodrošināti ar atgūtiem naudas līdzekļiem, kas glabājas Latvijas Bankā.

Kā būtiskāko pirmā pusgada notikumu "ABLV Bank" min Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 6.martā saskaņoto kreditoru pārbaudes metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei, kuru izstrādāja starptautiskā konsultantu komanda no "Ernst&Young" un saskaņoja Finanšu izlūkošanas dienests. Tā jau tiek piemērota visiem "ABLV Bank" kreditoriem un to saistītajiem partneriem. Tajā noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un Latvijas normatīvo aktu prasības.

Paredzēts, ka kreditoru prasību segšana varētu sākties 2019.gada trešajā ceturksnī, sākot ar kreditoru kārtu, kurā ietilpst noguldītāji - fiziskas personas, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem garantētā atlīdzība nesedza visu noguldījuma apmēru (pārsniedza 100 000 eiro).

Kopš 2018.gada 3.marta tiek izmaksātas garantēto noguldījumu atlīdzības, kuras veic banka "Citadele". Līdz 2019.gada jūnija beigām tās saņēmuši 13 511 klienti, un kopumā izmaksāti 434 miljoni eiro jeb 90% no "ABLV Bank" pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

LETA jau vēstīja, ka Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt FKTK padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi, tās advokāti ASV aicināja "FinCEN" publicēto paziņojumu atsaukt.

Uz augšu