Bajāre: Svarīgi nodrošināt savlaicīgu ekonomikas stabilizēšanu un ilgtspējīgu attīstību

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Svarīgi nodrošināt savlaicīgu ekonomikas stabilizēšanu un ilgtspējīgu attīstību, aģentūrai LETA atzina Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Asociācijā norādīja, ka jūnija beigās tika publicēts OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes Finanšu komitejas ziņojums par finanšu lomu Covid-19 radīto seku mazināšanai un ekonomikas stabilizēšanai pasaulē.

Dokuments aptver galvenos globālos izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties šobrīd un būs jāsaskaras arī nākamajos gados. Tāpat tas ietver rekomendāciju kopumu valstu valdībām un finanšu sektoram ar mērķi novērst īstermiņa ekonomiskās problēmas un finanšu sistēmas ilgtermiņa strukturālās ievainojamības, stabilizēt ekonomiku un veicināt tās attīstību, identificējot precīzus atbalsta instrumentus.

Dokumenta izstrādes sarunās Bajāre, kura ir OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes Finanšu komitejas viceprezidente, norādīja uz vairākiem vērā ņemamiem aspektiem. 

Pēc viņas minētā, pirmkārt, ir ļoti svarīgi savlaicīgi nodrošināt un īstenot tautsaimniecības izaugsmes atjaunošanu, kā arī elastīgi pielāgot ierosinātos pasākumus atbilstoši jaunajām vajadzībām. Otrkārt, atbalsta pasākumiem un instrumentiem, kas paredzēti Covid-19 krīzes pārvarēšanai, vajadzētu būt pieejamiem arī pēc 2020.gada, lai palīdzētu valstu ekonomikām pārvarēt krīzi, stabilizēt ekonomiku un veicināt attīstību.

Tāpat, pēc Bajāres paustā, nozīmīga ir "Zaļā kursa" (Green Deal) politikas īstenošana - tai ir izšķiroša nozīme ekonomikas un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā ilgtermiņā. Neskatoties uz varbūtēju sniegtā atbalsta izmaksu palielinājumu īstermiņā, ilgtermiņā tam būs būtiska ietekme tautsaimniecības attīstībā. Šobrīd norit darbs pie konkrētu dokumentu un metodiku izstrādes, kas palīdzēs sasniegt "Zaļā kursa" noteiktos mērķus.

Bajāre arī uzsvēra nepieciešamību veicināt investīcijas cilvēkkapitālā, kā arī viņa norādīja, ka ir svarīgi palielināt uzņēmēju izpratni par labākajiem korporatīvās pārvaldības principiem, pielāgoties pašreizējiem apstākļiem un savlaicīgi veikt biznesa pārstrukturēšanu un jaunu tirgu apgūšanu. 

Viņa minēja, ka ir būtiski plānotos ieguldījumus sasaistīt ar valsts reformām, izvirzot konkrētus mērķus un sasniedzamos rezultātus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kā arī vērtēt, kā 2008./2009.gada globālās finanšu krīzes rezultātā veiktās reformas palīdz pārvarēt Covid-19 krīzes radīto ietekmi.

OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padome ir neatkarīga institūcija, kas dibināta 1962.gadā un darbojas OECD ietvaros ar mērķi veicināt uzņēmumu izaugsmi, ekonomikas attīstību, labklājību un izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu globālo finanšu sistēmu.

Uz augšu