“Ērtība ir vērtība!”: nodevu atmaksa no Tiesu administrācijas

FOTO: pexels.com

Pandēmija valstī ieviesusi neskaitāmus ierobežojumus, kad daudziem jāstrādā no mājām, iepirkšanās lielai daļai preču notiek attālināti, sapulces tiek rīkotas tiešsaistē, bet sabiedriskās iestādes pakalpojumus klātienē gandrīz vairs nesniedz. Tas rezultējies interneta lietošanas paradumu maiņā, kad gan iepirkšanās, gan arī saziņa ar valsti un pašvaldībām tiek organizēta attālināti. Tiesu administrācija izstrādājusi e-pakalpojumus, kas ikviena iedzīvotāja dzīvi padara ērtāku, jo nav jātērē laiks, lai dažādas veidlapas aizpildītu klātienē, tostarp par naudas līdzekļu atmaksu.

Tiesu administrācijas izstrādātais e-pakalpojums par nodevu atmaksu ir aktuāls ikvienam, ja izveidojusies situācija, kad nepieciešams atgūt samaksātos naudas līdzekļus no Tiesu administrācijas kontiem vai atsevišķiem Valsts kases kontiem. Tas var būt aktuāli vairākos gadījumos: pirmkārt, ja pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā nav iesniegts, taču samaksa jau veikta, otrkārt, ja tiesā iesniegtais pieteikums vai sūdzība tiek atsaukta līdz tiesvedība ir uzsākta, treškārt, ja nepareizi veikts maksājums, piemēram, pārskaitot to uz kļūdainu kontu, ceturtkārt, ja samaksāts par daudz vai par tādām darbībām, kas nav jāveic, piektkārt, ja izpildei nav iesniegts izpildu dokuments zvērinātam tiesu izpildītājam, sestkārt, ja pati tiesa nolemj naudas līdzekļus atmaksāt, septiņkārt, ja persona pārmaksājusi vai nepareizi iemaksājusi naudas sodu, ko uzlikusi tiesa. Ņemot vērā, ka situācijas mēdz būt dažādas un arī jau uzskaitītajos gadījumos faktiskie apstākļi var tikt vērtēti atšķirīgi, sīkāku informāciju par iemaksāto naudas līdzekļu atmaksas procesu var lasīt Tiesu administrācijas izstrādātajā metodiskajā materiālā “Naudas līdzekļu atmaksāšanas process Tiesu administrācijā”, ko iespējams atrast šeit.

FOTO: Publicitātes foto

Tiesu administrācija dienā saņem līdz pat 10 pieteikumiem par naudas līdzekļu atmaksu no iestādes kontiem vai atsevišķiem Valsts kases kontiem. E-veidlapa par naudas līdzekļu atmaksu veidota tā, lai šo pieteikumu apstrāde notiktu daudz ātrāk un ērtāk nekā tad, ja dokuments iesniegts papīra formātā, rakstot brīvā formā. Tāpat jāatceras, ka laika un naudas resurss, kas jātērē, lai dotos uz Tiesu administrāciju, noteikti ir daudz lielāks, nekā tiešsaistē veicot pieteikumu. Lai to veiktu, nepieciešams doties uz vietni www.ta.gov.lv, verificēties vai nu ar e-parakstu, vai arī internetbankas piekļuves rekvizītiem.

FOTO: Publicitātes foto

Centrālās statistikas pārvaldes apkopota informācija liecina, ka 2020.gadā turpināja pieaugt iedzīvotāju sadarbība ar valsts vai sabiedriskajām iestādēm, izmantojot internetu. Dažādu pakalpojumu sniedzēju veidlapas tiešsaistē ir aizpildījuši 63,4% iedzīvotāju, un gada laikā šis rādītājs pieaudzis par 7,9%. Šis ir būtisks kāpums, kas novērots arī Tiesu administrācijas pakalpojumu statistikā. Taču vēl arvien ir cilvēki, kuri vēlas saņemt klātienes pakalpojumus iestādē. Pašreiz iestādes darbība klātienē ir ierobežota valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Uzsākot kampaņu “Ērtība ir vērtība!”, vēlamies informēt par Tiesu administrācijas e-pakalpojumiem, lai ikviens novērtētu to, cik ērti veidlapas aizpildīt tiešsaistē un ka šīs iespējas palīdz ietaupīt gan laiku, gan naudu!

Uz augšu
Back