Latvija testē pašvaldības: "kriminogēnais" Tukums

Tukuma novads pēc apvienošanas ar Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem kļūs par trešo lielāko novadu valstī, ja vien Satversmes tiesa nenolems, ka Kandavas novada pievienošana Tukumam neatbilst Satversmei. Pašu Tukumu nomāc ne tikai praktiskas dabas problēmas kā, piemēram, grūtības notekūdeņu apsaimniekošanā, nopietnas nepilnības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Piejūra" darbībā, kā arī superdārga bibliotēka, bet arī neapskaužams tēls - TVNET interaktīvajā aptaujā, kas veikta šā gada maijā, 68% no vairāk nekā 5000 respondentu pauduši viedokli, ka Tukuma novadā valda kriminogēna vide.

Uz vietu Tukuma novada domē pretendē 180 kandidāti no deviņu politisko spēku sarakstiem. 

 

Debatēs piedalījās gan vairāki jaunpienācēji, gan deputāti ar pieredzi, piemēram, pašreizējais Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, kurš ir Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK saraksta līderis, kā arī viņa vietnieks Tukuma novada domē Agris Zvaigzneskalns, kurš ir pirmais numurs Latvijas Zaļās partijas sarakstā. Latvijas Zemnieku savienības saraksta līdere ir Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, savukārt Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa kandidē kā pirmais no Latvijas Reģionu apvienības saraksta.

Politisko partiju sarakstu līderi Tukuma novada domes vēlēšanās:

 • Daiga Reča, Nacionālā savienība "Taisnīgums" (NST),
 • Iveta Ziemele, "KPV LV",
 • Dace Lebeda, "Vienotība" (V), 
 • Normunds Rečs, Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK (NA),
 • Agris Zvaigzneskalns, "Latvijas Zaļā partija" (LZP),
 • Edīte Millere, "Kustība par"/Jaunā konservatīvā partija (Par/JKP),
 • Ligita Gintere, "Latvijas Zemnieku savienība" (LZS),
 • Gundars Važa, "Latvijas Reģionu apvienība" (LRA),
 • Intars Miķelsons, "Tukuma pilsētai un novadam" (TPN).

Tukuma novada priekšvēlēšanu debašu ievadā visi deputāti deva solījumus – daži ļoti vispārīgus, citi – pavisam konkrētus. Piemēram, Ziemele (KPV LV) apņēmās sakārtot sabiedriskā transporta infrastruktūru, Rečs (NA) solījās rupēties par platjoslas optiskā interneta pieejamību, Zvaigzneskalns (LZP) piedāvāja izbūvēt jaunas autostāvvietas pie slimnīcas, bērnudārza un četru daudzdzīvokļu mājām, savukārt Važa (LRA) teicās četru gadu laikā atrisināt rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

VK, VP un KNAB konstatētās nepilnības Tukuma novadā:

 • 2020.gadā VK revīzijā par pašvaldību darbu notekūdeņu apsaimniekošanā konstatētas vairākas problēmas. Pašvaldībai sniegti astoņi ieteikumi, no kuriem pagaidām ieviesti divi.
 • Pašvaldībām piederošs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Piejūra" radījis kaitējumu dabai un Latvijas saimnieciskajām interesēm vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā, 2020.gadā iesaistīts divos kriminālprocesos.
 • 2020.gadā medijos izskanēja jautājums par saimniecisku rīcību, Tukuma pašvaldībai novada bibliotēkas vajadzībām īrējot telpas par 11000 eiro mēnesī. KNAB pārkāpumus nesaskatīja.

Lai risinātu problēmas ar notekūdeņu apsaimniekošanu, vairāki kandidāti pauda viedokli, ka vispirms jāanalizē vājās vietas un tad jāmēģina piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus. Pāris kandidāti gan oponēja VK viedoklim – Važa (LRA) norādīja, ka problēmas esot arī citos novados, savukārt Rečs (NA) uzskata, ka daļa problēmas ir sadrumstalotībā, kas automātiski tiks vienkāršota, apvienojot novadus. Savukārt,

runājot par nepilnībām atkritumu apsaimniekošanā, vairums kandidātu bija vienisprātis, ka šajā jomā ir nepietiekama kontrole,

bet Millere (Par/JKP) pauda viedokli, ka novadā jāpiesaista vēl kāds uzņēmums, lai būtu konkurence. Domas par bibliotēkas nākotni dalījās – meklēt citu vietu vai būvēt jaunu ēku, bet visbiežāk izskanēja piedāvājumi risināt esošo situāciju sarunu ceļā, lai panāktu nomas maksas samazināšanu.

Zināšanu tests

Debašu turpinājumā kandidāti piedalījās zināšanu testā par pašvaldības darbu, kompetencēm un sadzīviskām lietām. Deputātiem bija grūtības atšķirt, kādas lietas ir vai nav pašvaldības kompetencē un kam ir tiesības sasaukt domes ārkārtas sēdes, taču sekmīgāk veicās jautājumos par to, kādus pabalstus piešķir pašvaldība un kādas kapitālsabiedrības “mantojumā” saņems Tukuma novads.

Bezdarbs Tukuma novadā pirms apvienošanas

 

Tukuma deputātu amata kandidātiem bija atšķirīgs redzējums, kā mazināt bezdarbu novadā. Lebeda (V) uzskata, ka jāveicina sociālā uzņēmējdarbība, apmācot ilgstošos bezdarbniekus, Millere (Par/JKP) ierosina veidot koprades telpas pagastos, kur attīstīt jaunas idejas, kā arī reorganizēt mūžizglītības piedāvājumu, lai salāgotu pieprasījumu ar piedāvājumu, jo vakanču skaits novadā esot liels. Miķelsons (TPN) savukārt pauda, ka domei jābūt pretimnākošākai jebkuram uzņēmējam, bet Gintere (LZS) iebilda, ka vienmēr būs cilvēki, kas nevēlas strādāt. Līdzīgu viedokli pauda arī Reča (NST) – ikdienā novadā darbavietu esot pietiekami un pat pāri paliekot, bet darba roku trūkst, tāpēc viņa uzskata, ka jāatbalsta uzņēmēji, kas vēlas apmācīt jaunus speciālistus.

Tukuma novada tēls un iedzīvotāju viedokļi

 

Deputātu amata kandidātu viedoklis no aptaujas rezultātiem atšķīrās.

Vairums kandidātu uzskata, ka kriminogēno slavu novads iemantojis tikai pēdējā laika notikumu dēļ.

Miķelsona (TPN) ieskatā drīzāk nelaime esot tāda, ka novads neprot sevi pasniegt, veidot kopīgu tēlu, un Važa (LRA) piebalsoja, ka tas mainīšoties, kad tiks apvienoti vairāki novadi vienā un būšot vairāk iemeslu un plašākas iespējas reklamēties. Ziemele (KPV LV) gan iebilda, ka, lai radītu pievilcīgāku tūristiem un ekskursantiem, vispirms jārūpējas par Tukuma novada iedzīvotāju drošību – tad arī pilsētas viesi justos droši. Arī Gintere (LZS) atzīmēja, ka svarīgākais ir pašvaldības policijas un arī Valsts policijas preventīvais darbs, savukārt Ginteres (LZS) ieskatā Tukuma tēlu veido ikviens iedzīvotājs, un “viss atkarīgs, kādu signālu mēs, vadība, dodam sabiedrībai.” 

ReTV žurnālisti arī veica novada iedzīvotāju aptauju klātienē, un apvienojamo novadu iedzīvotāji minēja vairākas problēmas, kas būtu jārisina. 

Iedzīvotāju viedokļi par problēmām novadā

 • Ilgstoši neizdodas piesaistīt jaunus ģimenes ārstus
 • Bažas par finansiālajām iespējām apsaimniekot četras pilis
 • Tehniskā stāvokļa dēļ nav izmantojams Tukuma kultūras nams, bet Jaunpilī tāda nav vispār.
 • Engures un Kandavas novados nesakārtotas attīrīšanas iekārtas
 • Neatrisināts Tukuma slimnīcas attīstības jautājums

Deputātu piedāvātie risinājumi iedzīvotāju minētajām problēmām bija dažādi. Millere (Par/JKP) pauda, ka Tukuma slimnīcā jāpiesaista jauni speciālisti, piedāvājot labāku atalgojumu un sakārtojot esošo slimnīcas pārvaldības grupu, lai radītu vidi, kur viņus gaida. Kandidāte piebilda, ka Tukuma slimnīcas attīstību apgrūtināja apstāklis, ka tās dibinātājas līdz šim bijušas četras pašvaldības, bet pēc reformas tās tiks apvienotas vienā.

Gintere (LZS) savukārt oponēja viedoklim, ka novadam būs grūti uzturēt četras pilis, jo tā ir novada bagātība, un šo viedokli papildināja arī Važa (LRA), norādot, ka pašvaldības pilis uztur jau pašlaik, paredzot tam līdzekļus. Runājot par jauno ārstu piesaisti, Važa (LRA) norādīja, ka problēma ir risināma, pašvaldībai izbūvējot jaunas privātprakses vietas, savukārt kultūras nams pašā pilsētā, viņa ieskatā, nav prioritāte – dažādām aktivitātēm izmantojamas apkārtējās kultūrvietas.

Miķelsons (TPN) bija pretējās domās un pauda viedokli, ka Tukuma kultūras nama katastrofālais stāvoklis nav pieļaujams un ir jālemj vai nu par jauna kultūras nama būvniecību, vai jāatjauno esošā vēsturiskā ēka, tādējādi uzlabojot arī nolaisto pilsētas centru. Līdzīgās domās ir arī Reča (NST), kura norādīja, ka Tukumā “sen bija laiks būvēt jaunu kultūras namu jebkādiem līdzekļiem”. Runājot par attīrīšanas iekārtām, Reča (NST) uzsvēra, ka tieši tagadējā Engures novadā steidzami būtu jāsakārto ūdens un kanalizācija sistēma, un Ziemele (KPV LV) piebalsoja, ka piekrastē šī tiešām ir liela problēma, tāpēc jāveido atbalsta sistēma iedzīvotājiem.

Lebedas (V) ieskatā ģimenes ārstus un speciālistus Tukuma slimnīcā varētu piesaistīt, piedāvājot mājokļus jaunajiem speciālistiem, nodrošināt bērnudārzus bērniem un ieviešot atbalsta fondu studentiem. Arī Reča (NA) ieskatā jautājums mediķu piesaisti jārisina kompleksi, piedāvājot speciālistiem stipendijas un nodrošinot dzīvojamās telpas – tas pašvaldībā tiekot darīts jau tagad. Zvaigzneskalns (LZP) papildināja, ka ne tikai slimnīcas, bet arī citu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība uzlabosies, apvienojot novadus.

Jautājumi konkurentiem

Kandidāti cits citu iztaujāja gan par vēlēšanu programmām, gan par personiskākiem tematiem, piemēram, Miķelsons (TPN) interesējās par Rečas (NST) uzņēmumu, kas pirms vēlēšanām pārrakstīts meitai, bet neilgi pēc varas pārņemšanas pilsētā uzvarējis iepirkumu konkursā ar 6000 eiro dārgāku piedāvājumu nekā otrs pretendents. Reča (NST) skaidroja, ka iepirkumu konkursos piedalīties var jebkurš uzņēmējs, un šajā gadījumā uzņēmums neesot vainojams pie tā, ka lētākā piedāvājuma autoram bijis nodokļu parāds. Viņa arī uzsvēra, ka KNAB šajā situācijā pārkāpumus neesot konstatējis. Kad bija Rečas (NST) kārta uzdot jautājumu konkurentam, viņa vērsās pie Važas (LRA), iztaujājot par kāda miljonāra plāniem būvēt privātmāju kāpu zonā.

Važa (LRA)savukārt interesējās par Zvaigzneskalna (LZP) pārstāvētās partijas programmā ierakstīto apņemšanos izbūvēt stāvlaukumus pie jūras, jo 52% Engures novada teritorijas atrodas dažādos dabas liegumos un kāpu aizsargjoslā. Zvaigzneskalns (LZP) skaidroja, ka vietu stāvvietām varētu rast ciemu teritorijās.

Gintere (LZS) vēlējās noskaidrot Lebedas (V) viedokli par Tukuma ezera atjaunošanu, uz ko Lebeda (V) skaidroja, ka šajā jomā pašvaldības darbs ar Rīgas plānošanas reģionu uzsākts jau 2016.gadā, kad tika izstrādāta stratēģija investīciju piesaistei, bet, kamēr līdzekļu šai iecerei vēl nav, būtu jāsāk ar pastaigu taku izveidi Tukuma ezeram piegulošajā teritorijā un nogāzēs.

Millere (Par/JKP) Reču (NA) izvaicāja par Engures ostas attīstību un turpmākajiem plāniem šajā jautājumā, savukārt Rečs (NA) Millerei (Par/JKP) pretī uzdeva jautājumu par apvienotā novada izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, uz ko Millere (Par/JKP) atbildēja, ka optimizācija nenozīmē tikai skolu aizvēršanu, bet arī atvēršanu, piedāvājuma un kvalitātes standartu uzlabošanu, kā arī bērnudārzu rindu mazināšanu.

Zvaigzneskalns (LZP)  interesējās par Miķelsona (TPN) pārstāvētās partijas ieceri izbūvēt baseinu novadā, uz ko viņa konkurents atzina, ka par to tuvāko divu gadu laikā varētu tikai pasapņot,

savukārt Reča (NST), atbildot uz Lebedas (V) jautājumu, ieskicēja sociālās mājas būvniecības plānus un savu redzējumu par to, kas būtu jādara, lai sakārtotu sociālos dzīvokļus novadā.

Jautājumu Rečam (NA) uzdeva arī Ziemele (KPV LV), kura interesējās par to, kā piekrastes iedzīvotāji varētu saglabāt “zvejniecības kultūrmantojuma lietas” pēc novadu apvienošanas.

Priekšvēlēšanu debates turpinās!

TVNET un ReTV Ziņu dienestu komandas turpina pašvaldību vēlēšanu debates, kas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Līdz šim debatēs piedalījušies jau 12 pašvaldību deputātu amata kandidāti no Bauskas, Alūksnes, Līvānu, Cēsu, Valkas novada un Daugavpils, kā arī Jēkabpils, Saulkrastu, Jelgavas, Tukuma novadu un LiepājasJūrmalas pilsētu pašvaldībām.

Nākamajās debatēs piedalīsies Ogres novada domes deputātu amata kandidāti, kas kanālā ReTV būs skatāmas šodien, 29.maijā, plkst. 21.30. Nākamajā dienā debates varēs noskatīties arī portālā TVNET.

Debašu ētera laiki ReTV kanālā

29.05. 21:30 Ogres novads

30.05. 21:30 Valmieras novads

01.06. 18:00 Ventspils novads

2021.gada pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija pirmajā sestdienā - 5.jūnijā.

Tajās vēlētāji varēs balsot jebkurā savas pašvaldības jeb sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot pasi vai personas apliecību.

Projektu finansē NEPLP no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.

Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes logo FOTO: NEPLP/Publicitātes foto
Uz augšu
Back