Rīgas pašvaldības 2017.gada budžeta ieņēmumus un izdevumus palielinās par aptuveni 1,18 miljoniem eiro

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (no kreisās) un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Veicot grozījumus pašvaldības 2017.gada budžetā, Rīgas domes plānotos budžeta ieņēmumus paredzēts palielināt par 1,18 miljoniem eiro, bet izdevumus - par 1,17 miljoniem eiro, aģentūra LETA noskaidroja domē.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu veido 824 235 eiro no valsts budžeta transfertu maksājumiem un 376 587 eiro budžeta iestāžu ieņēmumu pieaugums.

Veicot grozījumos pašvaldības pamatbudžetā, izdevumus plānots palielināt par 1,17 miljoniem eiro - 376 587 eiro tiks segti no budžeta iestāžu ieņēmumiem, 13 585 eiro ir dotācijas no pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem, savukārt 824 235 eiro ir valsts budžeta transferti.

Budžeta grozījumos, tai skaitā veicot iekšēju finansējuma pārdali, paredzēts piešķirt papildu dotāciju 100 000 eiro apmērā Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam karantīnas bloka rekonstrukcijai, bet 158 000 eiro paredzēti Rīgas atpazīstamības un investīciju piesaistīšanas programmai.

Tāpat tiks atvēlēts finansējums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu īstenošanai. Piemēram, 618 236 eiro paredzēti programmai «Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes», šo naudu novirzot darba samaksai, sociālajām iemaksām, mācību līdzekļu iegādei un citiem mērķiem.

Vēl 483 331 eiro paredzēti Rīgas skolu audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai, 134 000 privātskolu izglītības programmu īstenošanai, 295 790 specializēto internātskolu uzturēšanai un citiem mērķiem.

Savukārt Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu izdevumu palielinājumu 170 058 eiro apmērā plānots novirzīt nekustamo īpašumu iegādes vajadzībām, bet 53 000 eiro kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Aģentūras «Rīgas gaisma» budžetam 477 000 tiks piešķirti jaunu Ziemassvētku rotājumu iegādei, montāžai un demontāžai, bet «Rīgas pieminekļu aģentūrai» plānots piešķirt papildus 119 467, kurus, galvenokārt, plānots izmantot «Lielo kapu» glābšanas, konservācijas un restaurācijas darbiem.

SIA «Rīgas meži» paredzēta papildus dotācija 49 000 eiro apmērā.

Vēl 500 000 eiro paredzēti kā līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 300 000 eiro tiks novirzīti kapsētu teritorijas uzturēšanas programmai, bet 53 003 eiro līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja plānotos budžeta grozījumus.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu