NVA uzskaitē 39% no bezdarbniekiem ir vecāki par 50 gadiem

Dalīties draugiem E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Ilustratīvs attēls.

FOTO: REUTERS/SCANPIX

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē oktobra sākumā vecumā virs 50 gadiem bija 23 828 jeb 38,8% no bezdarbnieku kopskaita, informēja aģentūrā.

Pēc NVA datiem, 47% šīs vecuma grupas bezdarbnieku ir profesionālā izglītība, 40% - vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība, 13% - augstākā izglītība.

Skaitliski visvairāk bezdarbnieku vecumā virs 50 gadiem iepriekš bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks, apkopējs, pārdevējs, sētnieks, aprūpētājs, kurinātājs, pavārs, kravas automobiļa vadītājs, pārdevējs konsultants u.tml.

Šī gada deviņos mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 13 726 NVA reģistrētie bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem.

Darba ņēmēji vecumā virs 50 gadiem ir viena no NVA prioritārajām mērķa grupām. «Ir svarīgi veikt preventīvus pasākumus, lai tie darba ņēmēji, kuriem ir 50 un vairāk gadu, saglabātu jau esošās darba vietas un nekļūtu par bezdarbniekiem,» norāda aģentūrā.

NVA uzskaitē ir arī gados vecāki bezdarbnieki, kuri savulaik ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību, bet kādreiz iegūtās zināšanas un prasmes vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Ja iegūtā profesija šobrīd nav pieprasīta darba tirgū, ir jāapsver pārkvalificēšanās iespējas. Savukārt, ja dzīves vietas tuvumā darbu atrast ir grūti, var izmantot iespēju pieņemt darba piedāvājumu attālākā vietā un saņemt reģionālās mobilitātes atbalstu.

Pēc NVA datiem, pirmspensijas vecumā ir 9870 jeb 16,1% no kopējiem reģistrētajiem bezdarbniekiem. Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki ir bezdarbnieki, kuriem līdz pensijas piešķiršanas vecumam ir palikuši pieci un mazāk gadi. 42% pirmspensijas vecuma bezdarbnieku ir zems izglītības līmenis, 45% ir ar profesionālo izglītību, bet 13% - ar augstāko izglītību.

Kā norāda NVA, katra aģentūras klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli. Ja pastāv ilgstoša bezdarba risks, NVA piedāvā padziļinātu atbalstu un piemērotu aktīvo nodarbinātības pasākumu, ja darbu neizdodas atrast gada laikā, bezdarbnieks var iesaistīties darbā uz noteiktu laiku valsts subsidētā darba vietā. Lai palīdzētu satikties darba meklētājiem ar darba devējiem klātienē, NVA rīko arī Vakanču gadatirgus, atvērto durvju dienas uzņēmumos, darba devēju un darba meklētāju tikšanos filiāles, uzņēmējiem nepieciešamo darbinieku atlases un citas aktivitātes.

Vienlaikus NVA sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību jau tuvākajā laikā īstenos jaunu ESF projektu «Atbalsts ilgākam darba mūžam», kas paredz darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu darbavietās, nosakot darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku vajadzībām. Projekts darba devējiem sniegs atbalstu darbavietu pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim atbilstošu darba vidi. Gados vecākiem cilvēkiem tiks piedāvātas arī iespējas apgūt papildu prasmes darba turpināšanai esošajā vai citā amatā, kas būtu piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim.

Jaunais NVA projekts paredz arī veselības uzlabošanas pasākumus, nodrošinot ārstniecības pakalpojumus, tostarp, fizikālās medicīnas procedūras, manuālo terapiju, masāžu, fizioterapeita pakalpojumus. Plānoti pasākumi arī sabiedrības un darba devēju izpratnes veidošanai par nodarbināto vecumā no 50 gadiem potenciālu un iespējām.

Uz augšu