Ventspils lidostā lidmašīnas tagad var uzpildīt ar degvielu

Piektdien Ventspils lidostā pirmo reizi lidostas atjaunošanas vēsturē tiek piedāvāta iespēja izmantot jaunu Ventspils lidostas servisa pakalpojumu – gaisa transporta uzpildi ar degvielu. Pirmais šā pakalpojuma klients ir Latvijas Gaisa spēku helikopters Mi-8, kurš tiek izmantots aviācijas glābšanas un meklēšanas operācijās, jo tieši aviācijas degvielas pieejamība Ventspilī var būt noteicošais faktors veiksmīgu glābšanas operāciju nodrošināšanai Kurzemes un Baltijas jūras reģionā.

Gaisa transporta uzpildes projekts tika realizēts saskaņā ar Ventspils lidostas attīstības programmu. SIA “Baltimar VT”, kas realizēja šo projektu, tālāku Ventspils attīstību saista ar gaisa transporta lomas palielināšanos tuvākajā nākotnē, tāpēc arī tika pieņemts lēmums iesaistīties Ventspils lidostas attīstības programmas realizācijā, investējot finanšu līdzekļus Ventspils lidostas Aviācijas degvielas uzpildes stacijas celtniecībā. Lai organizētu gaisa transporta uzpildes pakalpojumus Ventspils lidostā, tika izveidota SIA “Baltimar DUS”. Tās dibinātājs ar 100% pamatkapitālu ir SIA “Baltimar VT” , kura Ventspilī degvielas biznesā darbojas no 1996.gada. Produkta pieņemšanai un uzglabāšanai ir izbūvēts pazemes rezervuārs. Degvielas uzpildi nodrošina degvielas sadales mezgli “Aviācija”, kuri tika pasūtīti un izgatavoti Francijā. JetA-1 degviela tiek piegādāta no naftas pārstrādes rūpnīcas “Mažeiķu nafta”, bet aviācijas benzīnu LL-100 ir plānots saņemt no Somijas. Degvielas uzpildes stacijas darbībai ir izstrādāti “Ventspils degvielas uzpildes stacijas ekspluatācijas noteikumi”, pamatojoties uz starptautiskajām prasībām aviācijas drošībā un starptautiskās civilās aviācijas normatīvajiem dokumentiem, kā arī vadoties pēc Apvienotās inspekciju grupas (Joint Inspection Group (J/6 – Issue 9)) prasībām. Aviācijas degvielas uzpildes stacija nodrošinās Ventspils lidostas klientus ar diviem degvielas veidiem: JET A-1 un aviācijas benzīnu LL-100, kas būtiski palielinās lidostas konkurētspēju un aviopārvadājumu attīstību.

Uz augšu