Par nodokļu deklarācijas neiesniegšanu plāno izslēgt no iepirkuma konkursa

Finanšu ministrija

FOTO: LETA

Finanšu ministrija (FM) strādā pie izmaiņām iepirkumu regulējumā, kas paredz no iepirkumiem izslēgt nodokļu deklarāciju neiesniegušus uzņēmumus.

Izstrādes stadijā ir FM rosinātie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas likumā, paredzot precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecībā uz nodokļu parādu esamības konstatēšanu.

Ar grozījumiem regulējumā iecerēts no iepirkumiem izslēgt ne tikai tādus kandidātus un pretendentus, kuriem ir nodokļu parādi, tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro, bet arī tādus, kuri nav iesnieguši nodokļu deklarācijas.

Minētās izmaiņas plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē nākamā gada janvāra vidū, bet valdībā izmaiņas varētu tikt skatītas nākamā gada martā.

Jau vēstīts, ka Ministru kabinets otrdien, 22.oktobrī, atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu par nepieciešamību uzlabot iepirkumu sistēmu, uzdodot ministrijai līdz nākamā gada janvārim piedāvāt konkrētu rīcību izmaiņu ieviešanai.

EM rosināja izskatīt iespēju iepirkuma dokumentāciju tulkot angļu valodā vai citā valodā, kā arī vienkāršot ārvalstu sertificēto speciālistu reģistrēšanas procesu.

Rosināts arī izvērtēt nepieciešamību grozīt iepirkumu regulējumu, papildinot to ar tiesībām izslēgt pretendentu no dalības publiskajā iepirkumā, ja piegādātāji ir vienojušies ar mērķi izkropļot konkurenci un pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes par šādām darbībām. Rosināts arī noteikt pasūtītājam pienākumu pieprasīt pretendentiem aizpildīt neatkarības deklarāciju gadījumos, kad persona ir piesaistījusi vairākus apakšuzņēmējus vai, kad apakšuzņēmējs tiek mainīts iepirkuma izpildes laikā, paredzot sankciju arī par nepatiesas informācijas norādīšanu apliecinājumā.

EM rosina apsvērt iespēju pārskatīt iepirkumu regulējumu un pagarināt termiņu tiesībai izslēgt pretendentu no dalības publiskajā iepirkumā iepriekš noslēgtā līguma laušanas gadījumā. Tāpat tiek rosināts apsvērt iespēju, ka izslēgšana no publiskajiem iepirkumiem varētu tikt piesaistīta patiesā labuma guvējiem, lai izskaustu jaunu uzņēmumu veidošanu ar mērķi apiet ierobežojumus.

Tāpat varētu paredzēt ierobežojumu piedalīties iepirkumos tad, ja Valsts ieņēmumu dienestam nav iesniegtas normatīvos noteiktās nodokļu deklarācijas. Iepirkumu regulējumu varētu papildināt arī ar tiesībām noraidīt nepamatoti dārgu piedāvājumu.

Uz augšu