FOTO: Publicitātes foto

Ilgstošu bezdarbu veicina dažādi faktori, tostarp, darba prasmju vai motivācijas trūkums, ilgstošas veselības problēmas vai invaliditāte un atkarības, kas negatīvi ietekmē cilvēka dzīvesveidu.

Lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt šķēršļus, kas liedz iekārtoties darbā, no 2016. gada līdz 2020. gada sākumam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenoja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”. Tā laikā tika īstenota virkne pasākumu  - motivācijas programmas, sociālā mentora pakalpojumi (tajā skaitā personām ar invaliditāti), profesionālās piemērotības noteikšana, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, individuālas speciālistu konsultācijas. Savukārt, grupu konsultācijās bezdarbniekiem bija pieejama psihologu un psihoterapeitu palīdzība, kā arī karjeras konsultācijas. Atbalsta programma piedāvāja arī ārstēšanos no atkarībām. Atsevišķos gadījumos programmas dalībniekiem tika nodrošināts arī transports, ēdināšanu un izmitināšana.

Projekta īstenošanas laikā individuālās un grupu konsultācijas saņēmuši kopumā 39 575 cilvēki. Gandrīz 8500  ilgstošie bezdarbnieki, kuru vidū bija arī personas ar invaliditāti, iesaistījās motivācijas programmā darba meklēšanai un izmantoja sociālā mentora pakalpojumus. Teju 7800 personas saņēma individuālās psihologu un grupu konsultācijas, pieci ar pusi tūkstoši cilvēku izmantoja psihoterapeita pakalpojumu, bet divi tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku veica veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta. Savukārt, no personām ar atkarībām - 995 bezdarbnieki iesaistījās Minesotas 12 soļu ārstniecības programmā, 225 - saņēma emocionālā stresa terapiju jeb kodēšanu, teju 700 saņēma narkologa atzinumus un vēl tik pat sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru izvērtēja savu profesionālo piemērotību.

ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanas laikā Ilgstošo bezdarbnieku skaits  samazinājies visos valsts reģionos. 2020. gada jūnija sākumā NVA uzskaitē bija 13162 ilgstošie bezdarbnieki jeb 17,2% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Salīdzinājumam -  2016. gada sākumā, kad šī projekta īstenošana tika sākta, NVA uzskaitē šādu personu bija gandrīz uz pusi vairāk - 24322  jeb 29,7% no bezdarbnieku kopskaita.

Lai gan projekts ir noslēdzies, daudzi ilgstošie bezdarbnieki arī šogad turpina pērn iesākto dalību pasākumos “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” un “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Vienlaikus pieejamas aktivitātes citos Eiropas Sociālā fonda finansētos projektos. Tostarp, “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ilgstoši bez darba esošiem cilvēkiem piedāvā iespēju iesaistīties pasākumos “Profesionālās piemērotības noteikšana”, “Individuālas psihologa konsultācijas”, “Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” (Minesotas 12 soļu programma, Emocionālā stresa terapija jeb kodēšana, Narkologa atzinuma saņemšana), “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”.